Corona - update voor studenten Amstel Academie - VUmc Academie

Gepubliceerd op: 13-03-2020

Amstel Academie & VUmc Academie

Update voor VU-studenten
Update voor UvA-studenten

In verband met het coronavirus wordt het onderwijs zoveel mogelijk online en in aangepaste vorm aangeboden. De Amstel Academie en VUmc Academie vinden het van groot belang om de studenten, die bij ons onderwijs, cursus of een training volgen, te beschermen tegen het risico van besmetting met het coronavirus en volgt hierin het beleid van Amsterdam UMC. Doel van het beleid is om het risico op besmetting van student, medewerker en patiënt te reduceren.

Hou voor de laatste updates van je opleiding, uw cursus of training vooral de mail en Canvas/Moodle in de gaten.

Veelgestelde vragen

VUmc Academie

Ik ben professional en volg een opleiding of training. Welke regels gelden voor mij?

Wij volgen het beleid van Amsterdam UMC en zullen daarom vanaf woensdag 16 december tot en met zondag 17 januari 2021 het onderwijs online aanbieden.

U komt niet naar de locatie (intern of extern) en studeert thuis. De programma’s die in deze periode plaatsvinden zullen wij daar waar mogelijk digitaal en/of in een andere werkvorm aanbieden. Communicatie hierover verloopt via de mail. Toetsen worden verplaatst.

Voor vragen kunt u terecht bij vumcacademie@vumc.nl

Amstel Academie

> UPDATE 15 december 2020 <

Hoe zit het met de lessen?

Wij volgen het beleid van Amsterdam UMC en zullen daarom vanaf woensdag 16 december tot en met zondag 17 januari 2021 het theorieonderwijs volledig online aanbieden.

De geplande vaardigheidslessen (praktijkonderwijs) van de Amstel Academie vinden in de periode van 16 december tot en met 17 januari zonder tegenbericht wel plaats in gebouw MF.
Dit gebeurt in kleine groepen en met beschermende materialen. Binnen de maatregelen is dit mogelijk en vanwege de druk op de cruciale beroepsgroepen willen we ervoor zorgen dat de studenten verpleegkunde en medisch ondersteunde medewerkers zo min mogelijk vertraging oplopen. Bijgevoegd vindt u de richtlijnen voor het vaardigheidsonderwijs.

Zijn er toetsen?

De geroosterde toetsen op woensdag 16 december zullen in gebouw MF plaatsvinden, over de locatie van de toetsing na de Kerstvakantie zijn wij nog in overleg en hierover zult u door de opleider worden geïnformeerd.
Communicatie over de toetsen vindt verder plaats via Canvas/Moodle.

Gaan de diplomeringen door?

De diplomeringen worden online georganiseerd of in overleg verschoven naar eind januari.
Studenten en praktijkinstellingen worden hierover per mail geïnformeerd.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?

Via de mail, Canvas of Moodle informeren wij de studenten over verdere ontwikkelingen.

Ik heb geen mail ontvangen. Wat moet ik doen?

Let erop dat dat e-mails naar een hotmail en/of Gmail account in de Spambox terecht kunnen komen. Ben je student en heb je geen een mail ontvangen? Neem dan contact op met de frontoffice van de Amstel Academie.

Heb je vragen? Contact?

Voor Amstel Academie gerelateerde vragen kun je terecht bij frontofficeamsac@vumc.nl
NB. In de Kerstvakantie (van 21.12.20 t/m 3.1.21) is de receptie gesloten en zijn we telefonisch niet bereikbaar. De medewerkers zijn wel beperkt aanwezig en vragen kunnen gestuurd worden naar: frontofficeamsac@vumc.nl

Gepubliceerd op: 13-03-2020