Corona - update voor studenten Amstel Academie - VUmc Academie

Gepubliceerd op: 13-03-2020

Update voor VU-studenten
Update voor UvA-studenten

In verband met het coronavirus wordt het onderwijs zoveel mogelijk online en in aangepaste vorm aangeboden. De Amstel Academie en VUmc Academie vinden het van groot belang om de studenten, die bij ons onderwijs, cursus of een training volgen, te beschermen tegen het risico van besmetting met het coronavirus en volgt hierin het beleid van Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit. Doel van het beleid is om het risico op besmetting van student, medewerker en patiënt te reduceren.

Update 20 november 2021

Het praktijkonderwijs bij de Amstel Academie/ VUmc Academie kunnen conform de laatste richtlijnen doorgaan.

De voorzorgsmaatregelen voor medewerkers en studenten die op de campus moeten zijn nog steeds van kracht:
- draag een mondkapje bij het verplaatsen in de gebouwen,
- houd, waar kan, 1,5 meter afstand,
- blijf thuis bij klachten en laat je testen,
- was regelmatig je handen.

VUmc Academie

Ik ben professional en volg een opleiding, cursus of training. Welke regels gelden voor mij?

Wij volgen het beleid van Amsterdam UMC en zullen daarom het onderwijs online aanbieden, tenzij dit niet anders kan. Praktijklessen, scenario-onderwijs, TBL-sessies en trainingen communicatieve vaardigheden waarbij fysieke aanwezigheid noodzakelijk is zullen fysiek worden aangeboden. Diplomeringen zijn in principe digitaal.

Communicatie hierover verloopt via de mail.
Voor vragen kunt u terecht bij vumcacademie@vumc.nl

Amstel Academie

Hou voor de laatste updates van je opleiding vooral je mail en Canvas/Moodle in de gaten.

De lessen

Het theorieonderwijs wordt nog steeds zoveel mogelijk online aangeboden.
De scenariotrainingen en vaardigheidslessen (praktijkonderwijs) van de Amstel Academie vinden wel plaats in gebouw MF op de VU campus. Dit gebeurt in kleine groepen en met beschermende materialen. Binnen de maatregelen is dit mogelijk en vanwege de druk op de cruciale beroepsgroepen willen wij ervoor zorgen dat de studenten verpleegkunde en medisch ondersteunde medewerkers zo min mogelijk vertraging oplopen.

Diplomeringen

Diplomeringen worden zoveel mogelijk online en/of in het ziekenhuis waar de student werkzaam is georganiseerd. Studenten ontvangen nadere Informatie over hoe en waar de diplomering van de opleiding plaats vindt per mail.

Op de hoogte blijven

Via de mail, Canvas of Moodle informeren wij de studenten over verdere ontwikkelingen.

Let erop dat dat e-mails naar een hotmail en/of Gmail account in de Spambox terecht kunnen komen. Ben je student en heb je geen een mail ontvangen? Neem dan contact op met de frontoffice van de Amstel Academie.

Vragen en contact

Voor Amstel Academie gerelateerde vragen kun je terecht bij frontofficeamsac@vumc.nl

Gepubliceerd op: 13-03-2020