Coronavirus - update voor studenten

Gepubliceerd op: 13-03-2020

Amstel Academie & VUmc Academie

De uitbraak van het Coronavirus heeft ook in Amsterdam UMC geleid tot extra maatregelen. Hieronder vind je meer informatie over de maatregelen als je onderwijs volgt aan de Amstel Academie en VUmc Academie. Hou ook vooral je mail in de gaten.

UPDATE 17 maart

Update voor VU-studenten
Update voor UvA-studenten

Meestgestelde vragen studenten Amstel Academie en VUmc Academie

Wij snappen dat je veel vragen hebt vanwege het Coronavirus. In dit overzicht vind je de vragen en antwoorden die door jou en/of je collega’s de afgelopen periode zijn gesteld. De lijst wordt steeds bijgewerkt. We hopen dat je begrijpt dat we niet alle vragen meteen kunnen beantwoorden. We werken hard aan goede oplossingen

Tot wanneer ligt de opleiding stil?

De opleiding ligt in ieder geval tot en met 6 april stil. Tot en met 6 april vindt er helemaal geen fysiek onderwijs meer plaats. Je komt niet meer naar de faculteit voor je college, je werkgroep of je practicum.

Ik loop stage. Wat moet ik doen?

Voor initiële verpleegkundestudenten (MBO-V en HBO-V) geldt vanaf jaar 2: blijf stage lopen in Amsterdam UMC. Je volgt geen fysiek onderwijs meer. Studenten MBO-V en HBO-V kunnen hun vragen stellen aan hun leidinggevende of praktijkopleider.

Hoe zit het met de gebouwen?

Het gebouw MF (de medische faculteit en het OZW-gebouw) zijn niet meer toegankelijk voor studenten en medewerkers van het onderwijsinstituut.

Wanneer wordt mijn toets gepland die nu is komen te vervallen?

Alle informatie over de roostering van toetsen en lessen wordt gecommuniceerd op Canvas en Moodle. Echter is het beleid i.v.m. de bestrijding van Corona op dit moment leidend. Wij weten nog niet wanneer de tentamenregeling weer opgestart kan worden.

Hoe kan ik het beste in contact komen met jullie?

Voor Amstel Academie gerelateerde vragen frontofficeamsac@vumc.nl
Voor VUmc Academie gerelateerde vragen vumcacademie@vumc.nl
Voor praktijkopleidingen Praktijkopleiding@vumc.nl

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?

Blijf je mail en/of Canvas/Moodle nauwlettend in de gaten houden. Via de mail-Canvas-Moodle informeren wij je over verdere ontwikkelingen.

Kan het onderwijs (colleges, practica) via een live verbinding worden gegeven?

Wij streven ernaar de lessen daar waar mogelijk digitaal aan te bieden via Canvas. We zijn bezig dit in versneld tempo uit te zoeken. Hou je mail en Canvas/Moodle nauwlettend in de gaten. Wij zullen je hierover zo snel mogelijk informeren.

Waarom zijn de tentamens afgelast?

We volgen hierin het landelijk beleid om zo min mogelijk mensen met elkaar in contact te laten komen.

Wordt er op dit moment van ons verwacht dat we doorstuderen voor het huidige blok of moeten/kunnen we hiermee wachten?

Je studeert waar mogelijk thuis, waar je onderwijs dat online wordt aangeboden uiteraard kunt volgen. Wij streven ernaar de lessen digitaal aan te bieden via Canvas/Moodle. Via de mail-Canvas-Moodle informeren wij je over verdere ontwikkelingen hierover.

Gaan de diplomeringen door

De diplomeringen op 17, 19, 24 en 26 maart gaan niet door. Studenten en praktijkinstellingen zijn hierover per mail geïnformeerd. De diploma’s worden digitaal opgestuurd. Een officiële uitreiking volgt wanneer dit mogelijk is.

Ik ben professional en volg onderwijs of training. Welke regels gelden voor mij?

Je komt niet meer naar de locatie (intern of extern) voor deze activiteit. Je studeert indien mogelijk thuis. Indien van toepassing voor trajecten die in deze periode meerdere bijeenkomsten hebben: daar waar mogelijk proberen wij die digitaal en/of in een andere werkvorm aan te bieden. Communicatie hierover volgt. Toetsen worden verplaatst.

Gepubliceerd op: 13-03-2020