COVID-19 vaccinatie en MS

Gepubliceerd op: 24-12-2020

In januari starten de COVID-19 vaccinaties in Nederland. Mensen met MS hebben veel vragen over de vaccins. Waarschijnlijk volgt na half januari een advies voor COVID-19 vaccinaties bij mensen met MS. Hier in het kort wat we al weten.

Wanneer krijgen mensen met MS een vaccinatie?

De eerste COVID-19 vaccinaties in Nederland zullen vanaf 8 januari 2021 plaatsvinden. Er wordt binnen het RIVM nog volop gediscussieerd over welke groepen mensen op welk moment aan de beurt zullen zijn voor een vaccinatie, maar waarschijnlijk komen in het algemeen mensen met MS nog niet voor de eerste vaccinatieronde in aanmerking. Het eerste vaccin dat recent is goedgekeurd voor de Europese markt is het mRNA vaccin van Pfizer en BioNTech. Daarnaast komt waarschijnlijk op korte termijn het mRNA vaccin van Moderna beschikbaar.

Kunnen mensen met MS worden gevaccineerd?

Er zijn veel redenen om aan te nemen dat deze mRNA-vaccins tegen COVID-19 veilig en effectief zijn bij mensen met MS. Vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkelingen op dit gebied volgen en onze mening aanpassen waar nodig.

Advies op maat

Zowel binnen de werkgroep COVID-19-vaccinatieadvies immuungecompromitteerde patiënten, opgericht op initiatief van het RIVM, als binnen de wetenschappelijke commissie van de MS International Federation (MSIF) wordt momenteel op basis van de beschikbare gegevens gewerkt aan een advies op maat voor mensen met MS met en zonder medicatie.

Tijdpad

De verwachting is dat uiterlijk medio januari 2021 in samenwerking met de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) een algemeen advies over de geschiktheid van de vaccins voor mensen met MS naar buiten wordt gebracht. Mocht u MS medicatie gebruiken en tegen de verwachting in toch al voor die tijd worden opgeroepen voor vaccinatie tegen COVID-19, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw behandelend neuroloog.

Gepubliceerd op: 24-12-2020