Cursusaanbod voor begeleiders van promovendi

Gepubliceerd op: Tue Jan 22 13:33:00 CET 2019

Goede begeleiding van een promovendus is een belangrijke succesfactor voor een geslaagde promotie. Meestal wordt begeleid op basis van eigen ervaringen en de aanpak van collega’s, maar ontbreekt scholing op dit gebied. Om tegemoet te komen aan de wensen van zowel beginnende als ervaren begeleiders, worden er in 2019 voor beide doelgroepen pilotcursussen aangeboden. De eerste cursussen zijn gestart.

Cursussen voor startende en ervaren begeleiders

De meeste wetenschappers komen vroeg of laat in aanraking met de begeleiding van promovendi. Voor een verantwoord onderzoeksklimaat is goede begeleiding van promovendi essentieel, maar meestal wordt deze taak uitgevoerd op basis van eigen ervaringen met begeleiders en de aanpak van collega’s, en ontbreekt scholing op dit gebied. Bovendien is de begeleiding vaak gericht op de inhoud terwijl de proceskant onderbelicht blijft, wat ertoe kan leiden dat ontwikkelkansen niet optimaal worden benut.

Aangezien uit onderzoek keer op keer naar voren komt dat goede begeleiding een belangrijke succesfactor is voor een geslaagde promotie biedt VUmc Academie cursussen aan die er toe bijdragen de rol van begeleider zo goed mogelijk te kunnen vervullen.

Haal meer uit uw promovendi! – een cursus voor universitair hoofddocenten

Universitair hoofddocenten hebben een grote variëteit aan verantwoordelijkheden, waaronder de senior begeleiding van promovendi. Deze tweedaagse pilotcursus, die VUmc Academie samen met Mennen Training & Consultancy heeft ontwikkeld, is er op gericht om de begeleiding te verbeteren zodat het potentieel van jonge onderzoekers ten volle kan worden benut.

Superb supervision – een cursus voor universitair docenten en postdoctoraal onderzoekers

VU- en VUmc-onderzoekers hebben een pilottraining ontwikkeld voor supervisors om hen de tools en vaardigheden te geven om hun promovendi verantwoord en integer te begeleiden. Deze pilottraining combineert persoonlijke ontwikkeling en soft skills, zoals feedback geven en écht luisteren, met praktische tools om het onderzoek te verbeteren.

Kijk voor meer informatie op Haal meer uit uw promovendi! en Superb supervision of neem voor meer informatie contact op met Maike Malda (m.malda@vumc.nl), VUmc Academie.

Gepubliceerd op: Tue Jan 22 13:33:00 CET 2019