Digitaal informatiepunt voor geneeskundedocenten

Gepubliceerd op: Thu Sep 10 09:48:00 CEST 2020

Corona heeft voor een aardverschuiving gezorgd in onderwijsland. Om geneeskundedocenten te ondersteunen bij deze grote veranderingen is een website over online onderwijs in Zoom geopend voor alle docenten, begeleiders, coördinatoren en opleiders van de bachelor- en masteropleidingen van de Faculteit der Geneeskunde VU. De website is openbaar, dus voor alle docenten toegankelijk.

Waar docenten eerst maar mondjesmaat online lessen verzorgden, worden nu colleges in Zoom gegeven, kunnen studenten via de chat vragen stellen tijdens symposia, zijn er 3D anatomielessen en vinden werkgroepen met polls en break-outrooms plaats. En dan hebben we het nog niet eens gehad over hybride onderwijsvormen: waar sommige studenten naar de campus komen en anderen tegelijkertijd online deelnemen.

Tips and tricks

De afgelopen maanden hebben veel docenten waardevolle kennis en ervaring opgedaan met het ontwikkelen en uitvoeren van online onderwijs. Deze inzichten worden echter nog maar in beperkte mate gedeeld en verspreid, waardoor anderen soms het wiel opnieuw moeten uitvinden. Handleidingen , ‘tips and tricks’ en ‘best practices’ staan op verschillende digitale plekken en zijn niet altijd te raadplegen voor ‘externe’  docenten en coschapbegeleiders. Relevante informatie is daardoor gefragmenteerd, onoverzichtelijk en niet voor iedereen toegankelijk.

Informatiepunt

Het 'Informatiepunt Online Onderwijs & Opleiden'  is bedoeld als extra ondersteuning voor docenten die voor het eerst aan de slag gaan met online onderwijs, maar ook als naslagwerk en plek om ideeën op te doen voor de meer ervaren docenten. Het informatiepunt is nog in ontwikkeling en zal de komende tijd verder worden aangevuld naar aanleiding van nieuwe inzichten uit de onderwijspraktijk. Mis je iets? Of heb je inhoudelijke aanvullingen, suggesties, verzoeken of tips? Laat het ons weten via docentprofessionalisering@vumc.nl

Gepubliceerd op: Thu Sep 10 09:48:00 CEST 2020