Digitaal mediagebruik van kinderen op het spreekuur bij de JGZ

Gepubliceerd op: Tue May 30 15:51:00 CEST 2023

Onlangs bleek dat jonge kinderen opnieuw fors meer digitale media gebruiken. Hoe kan de JGZ  ouders helpen bij bewuster en minder digitaal mediagebruik van hun kind?

Afbeelding door Jasmijn van Heijst

Toolkit voor JGZ professionals  en ouders

 JGZ-professionals vinden het soms lastig zijn om digitaal mediagebruik te bespreken met ouders. In ons project Samen Gezond Groot hebben we hiervoor meerdere hulpmiddelen ontwikkeld. De folder ‘Een gezonde dag’ (voor ouders) en de handleiding ‘Praten over beeldschermgebruik in de spreekkamer’ helpen om het gesprek met ouders aan te gaan over digitaal mediagebruik van hun kind. De folder biedt ouders betrouwbare informatie, richtlijnen en tips over beeldscherm- en mediagebruik, bewegen en slaap voor kinderen van 0-4 jaar.

Daarnaast kunnen jeugdartsen ouders wijzen op de uitlegvideo’s ‘Gezond mediagebruik’ en ‘Gezonde leefstlijlkeuzes 0-4’. De video Gezond mediagebruik is nu ook in het Engels beschikbaar. De hele toolkit leefstijladvisering van Samen Gezond Groot kun je vinden op onze website. Bovendien hebben andere organisaties tips voor ouders, zoals deze tips voor bewegen mét media Netwerk Mediawijsheid.

Onderzoek naar digitaal mediagebruik

Digitale media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Maar te veel achter een beeldscherm zitten is niet goed voor de groei en ontwikkeling van een kind. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert kinderen tot 2 jaar geen schermtijd te geven, en kinderen tot 5 jaar maximaal een uur schermtijd per dag. Maar uit nieuw onderzoek van Netwerk Mediawijsheid blijkt dat jonge kinderen tot en met 6 jaar gemiddeld 100 minuten per dag besteden aan digitale media. Veel meer dus dan de richtlijnen aangeven. Daarnaast gaat digitaal mediagebruik vaak samen met stilzitten en dit neemt toe als kinderen ouder worden. Veel ouders zijn zich bewust van hun voorbeeldrol voor digitaal mediagebruik, maar vinden het moeilijk om het goede voorbeeld te geven.

Netwerk Mediawijsheid heeft dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het Trimbos-instituut en hogeschool Windesheim. Hier lees je het nieuwsbericht van Netwerk Mediawijsheid.

Samen Gezond Groot

In het AWJG-onderzoek Samen Gezond Groot (2-18-2020) onderzochten we samen met JGZ-professionals en ouders de richtlijnen gezonde leefstijl bij kinderen. En verbeterden we richtlijnen en werkwijzen. We betrokken ouders actief: hun ervaringen en behoeften rondom leefstijladvisering stonden centraal. Per organisatie is er een keuze gemaakt voor één of meerdere aanpassingen van de uitvoering van leefstijladviezen. De vernieuwde werkwijzen zijn geëvalueerd op haalbaarheid en tevredenheid. Samen Gezond Groot is uitgevoerd met JGZ-professionals en ouders van vier JGZ-organisaties: GGD Kennemerland, JGZ Kennemerland, GGD Zaanstreek-Waterland en JGZ Zuid-Holland West.

Gepubliceerd op: Tue May 30 15:51:00 CEST 2023