Samen Gezond Groot (2018-2020)

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen helpen ouders bij een gezonde leefstijl van hun kinderen vanaf de geboorte. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) doet dit aan de hand van richtlijnen. Deze richtlijnen zijn niet altijd eenduidig.

In dit project is samen met JGZ-professionals en ouders van vier JGZ organisaties - GGD Kennemerland, JGZ Kennemerland, GGD Zaanstreek-Waterland en JGZ Zuid-Holland West - onderzocht wat de overlap en tegenstrijdigheden van deze richtlijnen zijn. Bekijk hier de ervaringen van de projectleiders van de vier JGZ organisaties.

Ouders zijn actief betrokken, hun ervaringen en behoeften rondom leefstijladvisering stonden centraal. Ervaringen met ouderparticipatie in 'Samen Gezond Groot' zijn samen gevat in een handreiking om ouderparticipatie in de JGZ te vergroten.

Samen met JGZ-professionals en ouders zijn er ideeën ontwikkeld over aanpassingen van leefstijladviezen. Per organisatie is er een keuze gemaakt voor één of meerdere aanpassingen van de uitvoering van leefstijladviezen. De vernieuwde werkwijzen zijn geëvalueerd op haalbaarheid en tevredenheid.

Resultaten en publicaties

Projectgegevens

Onderzoeker: Vera van den Berg (Amsterdam UMC, locatie VUmc)
Onderzoeksassistent: Aileen Boersen (Amsterdam UMC, locatie VUmc)
Projectleiders: Amika Singh (Amsterdam UMC, locatie VUmc), Mariëtte Hoogsteder (Amsterdam UMC, locatie VUmc / Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid)
Praktijkorganisaties: :JGZ Kennemerland (Lucy Smit), GGD Kennemerland (Anneke Witt), GGD Zaanstreek-Waterland (Pim Jansen) en JGZ Zuid-Holland West (Chantal Koolhaas)
Periode: 1 juni 2018 - 1 december 2020
Financiers: ZonMW
Meer info bij: Mariëtte Hoogsteder