Drie vragen aan onderzoeker Linda Douw…

Gepubliceerd op: Tue Jun 11 13:36:00 CEST 2019

Onderzoeker Linda Douw ontving onlangs een Vidi-beurs voor haar onderzoek binnen het Hersentumorcentrum Amsterdam.

Gefeliciteerd met deze geweldige en uitzonderlijke toekenning! Zou je kort kunnen uitleggen waarover je Vidi onderzoek gaat?

“Met deze Vidi subsidie ga ik kijken naar hoe de hersenen van mensen met verschillende hersenziektes werken, om zo beter te begrijpen waarom sommige mensen problemen in het dagelijks leven ervaren en anderen niet. Mensen met herseninfarcten, multiple sclerose (MS) en hersentumoren ervaren cognitieve problemen zoals een verminderd geheugen of moeite met planning, maar deze problemen zijn lastig te voorspellen en daardoor ook moeilijk te behandelen. Door met deze Vidi subsidie het hersennetwerk op verschillende lagen in kaart te brengen, hopen we de verschillen tussen mensen beter te begrijpen zodat we in de toekomst veranderingen in het cognitief functioneren beter kunnen voorspellen en daarop ook de behandeling kunnen passen.”

Waarom is jouw onderzoek er denk je bij de commissie uitgesprongen?

“Mijn onderzoek combineert unieke inzichten uit twee takken van de wetenschap. Aan de ene kant gaat dit project over neurologische aandoeningen en gebruik ik vooruitstrevende neurowetenschappelijke meetinstrumenten, zoals MRI en magneetencefalografie (MEG). Aan de andere kant draait het in deze studie ook om het gebruik van een innovatieve wiskundige theorie, namelijk die van de ‘meerlaagse netwerken’. Daarnaast denk ik dat we met de experimentele opzet écht een verschil kunnen maken. We gaan bij mensen met hersenbeschadigingen kijken naar hun ziektebeloop en wat de netwerken ons daarover kunnen leren, maar we gaan ook bij gezonde mensen een techniek gebruiken om een tijdelijke hersenbeschadiging na te bootsen. Die techniek zorgt ervoor dat er kort iets verandert in de lagen van het gezonde hersennetwerk. Dit kan ons belangrijke inzichten geven over hoe de hersenen reageren op beschadiging.”

Je hebt onlangs met onderzoekers van het Hersentumorcentrum ook een grote gift mogen ontvangen van een donateur, lijken deze onderzoeken op elkaar?

“Deels wel. De motivatie van beide projecten is om meer te begrijpen van wat hersentumoren en andere hersenbeschadigingen doen met het dagelijks functioneren van mensen, zodat we dat in de toekomst effectiever kunnen behandelen. Het Vidi project is een fundamenteel onderzoek waarin het beter begrijpen hóe cognitief functioneren achteruit gaat centraal staat. Terwijl we binnen het teamproject van het Hersentumorcentrum ons juist richten op de behandeling van mensen met hersentumoren. Hierin proberen we met de nieuwste technieken verlichting van klachten zoals vermoeidheid, cognitieve problemen en stemmingsproblemen te bewerkstelligen. Aangezien we de lagen van het hersennetwerk wél zullen meten voor en na deze behandelingen kunnen we de inzichten uit beide studies combineren.”

Gepubliceerd op: Tue Jun 11 13:36:00 CEST 2019