#eerlijkzwanger: deel zorgen en vragen al tijdens de zwangerschap!

Gepubliceerd op: 09-12-2021

In november startte de campagne #eerlijkzwanger met een instagram account en website. Met als doel dat zorgen bespreken, vragen stellen en extra ondersteuning accepteren tijdens de zwangerschap normaal worden. De campagne van het NCJ en anderen vraagt aandacht voor de echte, eerlijke verhalen rond zwangerschap. Met een belangrijke rol voor verloskundigen, kraamverzorgenden, JGZ-ers en andere zorgverleners.

#eerlijkzwanger – www.eerlijkzwanger.nl

Hoezo #eerlijkzwanger?

Het is niet vanzelfsprekend dat aanstaande ouders hun zorgen en vragen delen. Zorgverleners vinden het vaak lastig om niet-medische zaken met ouders te bespreken, die verder gaan dan zwangerschap en bevalling. Ook al bestaan daar instrumenten en methodieken voor. Mariëtte Hoogsteder (Amsterdam UMC) vertelt dat zij en drie andere projectleiders op het raakvlak van Geboortezorg en JGZ bij toeval in gesprek raakten. ‘Eén van ons zei “we kunnen instrumenten en programma’s onderzoeken tot we een ons wegen, maar als zorgverleners het moeilijk vinden, moeten we hen misschien via hun cliënten zover brengen.” En het idee voor een publiekscampagne was ontstaan.

De eerste 1000 dagen

De eerste 1000 dagen zijn van cruciaal belang voor de gezondheid van een kind. Zo’n 1 op de 6 baby’s in Nederland heeft een ‘valse start’: ze zijn bijvoorbeeld te vroeg geboren, hebben een te laag geboortegewicht of worden geboren in zeer ongunstige sociale omstandigheden. Daardoor hebben zij een grotere kans op fysieke en mentale problemen later. Samen zorgen voor je kind, al tijdens de zwangerschap, is dus heel belangrijk. Het landelijke actieprogramma Kansrijke start richt zich hierop.

Zorgen delen


Aanstaande ouders kunnen vragen of zorgen hebben over de zwangerschap en opvoeding. Maar ook over geld, huisvesting, psychische problemen, trauma’s of problemen in de relatie met een partner of familie. Het is niet vanzelfsprekend dat aanstaande ouders deze zorgen en vragen delen. Zij weten niet altijd met wie dat kan. Het zou het mooist zijn wanneer ze hun zorgen of vragen vroeg delen, zodat ze stress en onzekerheden zoveel mogelijk voorkómen. En problemen niet onnodig groot worden. Aanstaande ouders kunnen hiervoor terecht bij verschillende zorgverleners, zoals huisarts, verloskundige, kraamverzorgende en jeugdverpleegkundige.

Samenwerking tussen geboortezorg  en JGZ

Niet-medische thema’s kunnen ouders en (ongeboren) kinderen sterk beïnvloeden. ‘Met de campagne #eerlijkzwanger willen we het gewoner maken voor zwangeren en hun partners om erover te praten met een zorgverlener.’ De jeugdgezondheidszorg kan een verbindende schakel zijn naar het sociale domein voor als er meer hulp of ondersteuning nodig of gewenst is. Er zijn diverse programma’s die zorgverleners kunnen helpen om aanstaande ouders te steunen bij hun zorgen en vragen. Zoals de  ALPHA-NLpreSPARK en VoorZorg.

Hoe verder?

#eerlijkzwanger is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid NCJ, Amsterdam UMC / de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid, GGD Zeeland, TNO en communicatieadviesbureau Zorgbroeders. ZonMw maakte de campagne financieel mogelijk. Amsterdam UMC deed mee naar aanleiding van het project VoorZorg in het sociaal domein.

De campagne is te vinden op  www.eerlijkzwanger.nl en de Instagram-pagina ‘#eerlijkzwanger. Aanstaande ouders vinden hier betrouwbare bronnen en contactinformatie van zorgverleners. Bij het NCJ is meer informatie voor zorgverleners te vinden en zijn alle materialen en foto’s te downloaden.  

De afgelopen maand zijn veel vrouwen uit de doelgroep tussen 18 en 40 jaar bereikt via Instagram. Meer dan de initiatiefnemers hadden durven hopen. Ze beraden zich nu op een vervolg.

Gepubliceerd op: 09-12-2021