Eerste internationale hands-on training genderchirurgie

Gepubliceerd op: 08-05-2019

In het Amsterdam Skills Centre (ASC) wordt op 9 en 10 mei voor de eerste keer een internationaal gezelschap van chirurgen, met hun team, getraind in het verrichten van een vaginaplastiek. Dit is een operatie voor man-naar-vrouw transgenderpersonen, waarbij een vagina wordt gemaakt met eigen lichaamsmateriaal.

Het doel van de training is om kennis en -vaardigheden over genderchirurgie wereldwijd te verspreiden door teams zelf te laten opereren in een trainingssetting. Voorafgaand aan de cursus vergaren de trainees kennis en instructies, onder meer in de vorm van E-learning modules en 3D anatomisch videomateriaal. Na een kennistest voert de cursist in het ASC zelf een step-by-step vaginaplastiek uit op het lichaam van mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap.

Voorheen was het alleen mogelijk om vanuit een congreszaal mee te kijken door middel van live surgery. Vervolgens werd de opgedane kennis in de operatiekamer toegepast. De leercurve is echter aanmerkelijk steiler als een team zichzelf goed voorbereidt, test, de operatie uitgebreid oefent, feedback krijgt en een eindtest doet, zoals in deze training. Het programma voorziet niet alleen in vaardigheden voor chirurgen, maar ook voor de andere leden van het operatieteam en bij genderzorg betrokken professionals. Zij krijgen een parallelprogramma en de mogelijkheid om de hands-on training live te observeren. Amsterdamse genderchirurgen en vooraanstaande genderchirurgen uit diverse Europese landen, begeleiden de training.

Toenemende vraag

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd neemt de vraag naar ervaren genderchirurgische teams toe, omdat het aantal hulpvragen van transgender personen groeit. In Amsterdam en Groningen kunnen artsen de vraag niet aan, waardoor de wachttijden lang zijn. Meer chirurgen opleiden is een manier om de vaart er weer in te brengen, maar dat kost tijd.

De training is in handen van de Amsterdam Gender Rounds; een initiatief van chirurgen en promovendi van de afdeling plastische chirurgie, verbonden aan het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG) van Amsterdam UMC. Waar de Amsterdam Gender Rounds voor staan, is een eerste stap naar internationale erkenning en certificering van kennis en kunde in de genderchirurgie. De weg wordt geplaveid voor fellowships voor de meest getalenteerde chirurgen om op het hoogste niveau te kunnen functioneren.

De training is gelanceerd tijden het World Professional Association for Transgender Health (WPATH) symposium in Buenos Aires, november vorig jaar. De WPATH ondersteunt het initiatief van de Amsterdam Gender Rounds. Het voorziet in meer toegang tot deskundige zorgverleners voor transgender personen.

Voor de tweede round staat falloplastiek, gebruikelijk voor vrouw-naar-man transgenderpersonen, gepland.

Gepubliceerd op: 08-05-2019