Efficiënte werkbegeleiding: Amsterdam UMC harmoniseert trainingen

Gepubliceerd op: Tue Aug 01 12:00:00 CEST 2023

Op de locaties van Amsterdam UMC worden al langere tijd studenten begeleid. De locaties hadden hiervoor ieder een eigen training. Van deze trainingen zijn de beste elementen nu samengevoegd in één training, die op beide locaties te volgen zijn. Rosa Veldhoen, stafadviseur opleiden & ontwikkeling, en Marcel Bruist, opleider, beide bij Amsterdam UMC, zijn – samen met een werkgroep bestaande uit opleiders, praktijkopleiders en stafadviseurs van Onderwijs en opleiden - verantwoordelijk voor deze harmonisatie.

Eén visie, één training

Voorheen werden op locatie AMC en VUmc verschillende trainingen gehanteerd voor werkbegeleiders, maar met de introductie van de geharmoniseerde training verandert dit. Rosa legt uit: "Door elementen uit beide trainingen te gebruiken en er één training van te maken, maakt de locatie niet meer uit. Het is één visie." Marcel voegt toe: "Eigenlijk was de visie al hetzelfde, alleen bij de huizen op een andere manier ingevuld. We bieden met de geharmoniseerde training nu één basis voor werkbegeleiding."

"Eigenlijk was de visie al hetzelfde, alleen bij de huizen op een andere manier ingevuld"

De nieuwe aanpak
De geharmoniseerde training biedt een gestroomlijnde benadering die nu op beide locaties wordt toegepast. Voorheen kregen deelnemers op locatie AMC een e-learning, plus een halve dag training met een trainingsacteur, terwijl op locatie VUmc de training vier dagdelen inclusief een terugkomochtend duurde, zonder e-learning. Met de geharmoniseerde aanpak wordt nu bij beide huizen dezelfde geactualiseerde e-learning ingezet. Deze e-learning voorziet de deelnemers van gelijke basiskennis om effectief te kunnen oefenen. Daarnaast is deze ook als naslagwerk te gebruiken nadat de training is gevolgd.

Een dag vol interactieve sessies
De vernieuwde training neemt nu één dag in beslag en biedt een gebalanceerde mix van theorie en praktijk. Rosa legt uit: "We starten in de ochtend met theorie en interactieve oefeningen op basis van ervaringen van de deelnemers. In de middag staat dan het oefenen met een trainingsacteur op het programma. Ook dit zal zijn met eigen casuïstiek die de deelnemers inbrengen." Met deze aanpak bieden we nu één basis voor werkbegeleiders.

Hoewel het werken met een trainingsacteur in het begin als spannend wordt ervaren, wordt dit als het meest waardevolle aspect van de training genoemd. "Onze zeer ervaren acteurs kennen de situatie goed en bieden een realistische leerervaring," aldus Rosa.

Toepassing in de praktijk
Het succes van een training zit niet alleen in de leslokalen, maar vooral in de praktijk. Rosa benadrukt dat het echte leerproces plaatsvindt op de afdelingen zelf. "Daar komen de deelnemers situaties tegen die ze lastig vinden," legt ze uit. “De werkbegeleiders kunnen dan de opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen in hun werkzaamheden. De praktijkopleiders van de afdelingen ondersteunen ze daarbij.”

Voor wie is de training?
De geharmoniseerde training is bedoeld voor alle medewerkers die studenten begeleiden, waarbij zorgmedewerkers de grootste groep vormen. Echter, de training is ook toegankelijk voor niet-zorgmedewerkers. Marcel benadrukt dat de training niet alleen openstaat voor medewerkers van Amsterdam UMC, maar ook voor andere zorginstellingen.

Betrokkenheid en integratie

Rosa en Marcel benadrukken dat het geen pilot is. "Natuurlijk zijn er momenten voor evaluatie," zeggen ze, "maar dat geldt voor alle trainingen. De geharmoniseerde training is zorgvuldig getoetst op inhoud met een klankbordgroep, waarbij we ons hebben gericht op de zaken die belangrijk zijn op de afdeling. Het biedt werkbegeleiders een solide basis. Werkbegeleiding is een integraal onderdeel van ons werk en wij bieden daar de nodige ondersteuning bij."

Marcel voegt eraan toe dat de betrokkenheid van praktijkleiders een cruciale rol speelt bij het succesvol toepassen van het geleerde. "De praktijkopleiders hebben actief deelgenomen aan de werkgroep die de nieuwe invulling van de training heeft vormgegeven," legt hij uit, "en nog belangrijker, ze doen zelf ook mee met de training."

Eye-openers
"Tijdens de training realiseren de deelnemers dat ze vaak handelen volgens vaste patronen,” zegt Marcel, “in overeenstemming met de heersende bedrijfscultuur. Ze staan er echter minder snel bij stil of deze handelingen ook daadwerkelijk effectief zijn. Nu zijn ze kritischer geworden ten opzichte van hun eigen handelen en stellen ze zichzelf de vraag of het beter kan."

Rosa voegt hieraan toe: "De deelnemers onderzoeken tijdens de training ook hun eigen invloed op de werkbegeleiding. Ze ontdekken dat ze zelf een rol kunnen spelen bij het inbrengen van nieuwe ideeën en verbeteringen. Ze voelen zich nu zekerder om zelf iets op de agenda te zetten en een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun werkgebied."

Maatwerktrajecten
Naast de basistraining die Amsterdam UMC aanbiedt, zal ook een geharmoniseerde maatwerktraining komen. Rosa en Marcel willen de training verder uitbreiden met verdiepende modules, zoals EPA-ondersteuning, de opzet van een leerwerkplaats en het herkennen van gedragspatronen. Deze aanpak zorgt ervoor dat werkbegeleiders kunnen blijven groeien en zich kunnen ontwikkelen in hun rol.

Meer informatie en aanmelden

Ben je geïnteresseerd in de geharmoniseerde training voor werkbegeleiders? Voor meer informatie en vragen over de trainingen Werkbegeleiding, kun je terecht op de website: training Werkbegeleiding. Aarzel niet om contact op te nemen met Rosa en Marcel voor meer details en aanmeldingen.

Gepubliceerd op: Tue Aug 01 12:00:00 CEST 2023