Enthousiast van start met Vroege signalering bij vluchtelingenkinderen

Gepubliceerd op: 28-10-2019

In juni is Ilse Verhagen gestart als onderzoeker op het nieuwe project over vroege signalering van psychische problemen bij vluchtelingenkinderen. In dit project ontwikkelen we een wetenschappelijk onderbouwde toolbox waarmee JGZ-professionals zo vroeg mogelijk kunnen signaleren of vluchtelingenkinderen psychische problemen hebben en wat de vervolgstappen zijn. Nu het project van start is, neemt Ilse ons mee door de voorbereiding en uitvoering van haar onderzoek.

‘Een project dat bij mij past’

Ilse is orthopedagoog en heeft een sterke interesse in culturele diversiteit. Afgelopen jaren heeft zij als vrijwilliger, coach en gezinsbegeleider veel met migranten- en vluchtelingengezinnen gewerkt. ‘Vluchtelingenkinderen zijn tegelijkertijd kwetsbaar én veerkrachtig. Daarnaast is er een grote culturele diversiteit binnen de doelgroep, dit maakt het uitdagend om met hen te werken’ vertelt Ilse. Dit project sluit daarom zeer goed aan bij haar interesses en achtergrond, maar ook bij haar ambitie om onderzoek te doen.

Betrouwbare screening

Momenteel maken JGZ-organisaties in beperkte mate gebruik van screeningsinstrumenten bij deze doelgroep. Er is weinig bekend over welk instrument het meest betrouwbaar is. Vanaf juni doet  Ilse een systematisch literatuuronderzoek naar de meest betrouwbare screeningselementen die ze op kan nemen in de toolbox. Deze zal bestaan uit algemene informatie over doelgroep, beschikbare signaleringsvragenlijsten voor psychosociale problemen en een overzicht van handelingsmogelijkheden voor JGZ-professionals. ‘De feedback van een expertgroep, bestaande uit jeugdartsen, -verpleegkundigen en andere experts die werken met de doelgroep, nemen we mee om de toolbox te verbeteren’, vertelt Ilse.

Voorbereid van start

In het voorjaar van 2020 start de pilot en gaan jeugdartsen en –verpleegkundigen van tenminste twee JGZ-organisaties met de toolbox aan de slag. Het streven is om nog één JGZ-organisatie te werven. Begin 2020 gaat Ilse langs om uitleg te geven. ‘Om goed aan te sluiten bij de professionals is het belangrijk om te inventariseren over welke instrumenten zij beschikken en of er uitleg nodig is om met de toolbox te werken’.

Hoe ervaren cliënten en JGZ-professionals de toolbox?

Het doel van de pilot is om inzicht te krijgen in hoe ouders en kinderen en JGZ-professionals de toolbox ervaren. Alle deelnemende professionals en een kleine steekproef van cliënten vullen daarom een korte vragenlijst in. ‘Hoe hebben de cliënten de intake en de screeningsvragenlijst ervaren? Vinden JGZ-professionals de informatie en screeningselementen nuttig en is het bruikbaar? Het is bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om een tolk te regelen en misschien is er in het consult te weinig tijd om alle screeningselementen te doorlopen’, licht Ilse toe.

Optimaal

Ook verzamelt Ilse alle informatie die JGZ-professionals tijdens de intake noteren in het digitaal dossier. Ilse: ‘Er is nog veel onduidelijk over de risico- en beschermende factoren die een rol spelen bij psychische problematiek bij vluchtelingenkinderen. Ook in Nederland is hier relatief weinig onderzoek naar gedaan. Het is daarom waardevol om hier meer inzicht in te krijgen.’ Uiteindelijk zet Ilse alle resultaten van het onderzoek in om de toolbox te optimaliseren en goed aan te sluiten bij de doelgroep.

Ilse is zeer gedreven en enthousiast om met het project aan de slag te gaan. ‘Alle onderzoeksfases vind ik erg leuk. Ik  kijk vooral uit naar het moment dat JGZ-professionals daadwerkelijk met de toolbox  aan de slag gaan. Graag loop ik met hen mee om hen zo goed mogelijk bij de implementatie te ondersteunen.’

Als uit het onderzoek blijkt dat cliënten en JGZ-professionals de toolbox positief beoordelen, dan zal landelijk  beschikbaar komen voor JGZ-organisaties.

Gepubliceerd op: 28-10-2019