EPA Zorgdragen voor zorgvrager op verpleegafdeling met risico op bedreigde vitale functies

Gepubliceerd op: Tue Jul 18 12:44:00 CEST 2023

Nieuw bij de Amstel Academie: EPA LZ-FO-6

Patiënten worden steeds vaker opgenomen in het ziekenhuis wanneer ze al ernstig ziek zijn, waardoor een acute verslechtering van vitale functies reëel is. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor verpleegkundigen, die de patiënt nog niet goed kennen.  

Om op deze situaties beter toegerust te zijn is de EPA LZ-FO-6 'Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies' ontwikkeld.

Deze scholing is niet alleen voor toekomstige studenten van de verpleegkundige vervolgopleidingen interessant, maar ook zeer waardevol voor ervaren verpleegkundigen die werkzaam zijn op niet-acute afdelingen en zich verder
willen ontwikkelen. Door deze EPA te volgen, zijn verpleegkundigen niet alleen goed voorbereid op hun eigen werk, maar ook op het begeleiden van studenten.

Trainen op klinisch redeneren

Tijdens de scholing leren verpleegkundigen hoe ze een verslechtering van vitale functies kunnen herkennen, observeren, analyseren en communiceren volgens de SBAR methode. Ze worden getraind met behulp van het klinisch redeneren, waarbij ze gegevens verzamelen, interpreteren en evalueren om tot een klinische besluitvorming te komen. Deze methodiek vergroot de zelfstandigheid, bewustwording en verantwoordelijkheid van verpleegkundigen.
Met de opgedane kennis en vaardigheden zullen verpleegkundigen subtiele veranderingen in vitale functies eerder opmerken, zelfs voordat de patiënt zich slechter voelt. Dit stelt hen in staat om snel actie te ondernemen en passende
interventies te initiëren. Bovendien verbetert de communicatie met andere zorgverleners, wat resulteert in een gezamenlijke bepaling van de beste zorgstrategie.

Crew Resource Management (CRM)

Naast klinisch redeneren is er ook aandacht voor Crew Resource Management (CRM), een veiligheidstraining afkomstig uit de luchtvaart. Foutieve communicatie blijkt vaak een oorzaak te zijn van medische fouten. Met CRM worden niet technische vaardigheden zoals communicatie, besluitvorming en leidinggeven aangescherpt, om de multidisciplinaire samenwerking te optimaliseren en zo de meest effectieve zorg te bieden.

Voor niet-acute afdelingen relevant

Deze waardevolle scholing is voor verpleegkundigen die werkzaam zijn op niet-acute afdelingen en te maken kunnen krijgen met patiënten waarbij vitale functies plotseling kunnen veranderen. Dit geldt onder andere voor verpleegkundigen in verpleeghuizen, revalidatieklinieken, justitiële inrichtingen en endoscopieafdelingen. Kortom, voor alle verpleegkundigen die in aanraking komen met patiënten waarbij vitale functies acuut bedreigd kunnen zijn.

Meer over weten?

Op 19 juli is er nog een online voorlichting. Kijk voor meer informtie op de webpaginaGepubliceerd op: Tue Jul 18 12:44:00 CEST 2023