Even voorstellen: Linda Douma, onderzoeker op het M@ZL-app project

Gepubliceerd op: Mon Apr 29 11:47:00 CEST 2019

Linda Douma is 15 maart jl. begonnen op het M@ZL (spreek uit ‘mazzel’)-app project. De komende 1,5 jaar gaat zij zich bezig houden met het ontwikkelen en evalueren van een app als aanvulling op de M@ZL aanpak. De M@ZL aanpak is een effectieve interventie door de JGZ om schoolverzuim van ziekgemelde leerlingen te verminderen. In aanvulling hierop ontwikkelt GGD Flevoland nu een app, die we in de Academische Werkplaats samen met jeugdartsen en jongeren in drie regio’s gaan onderzoeken.

Geboren, getogen en woonachtig in Haarlem, studeerde Linda in 2007 af aan de VU als sociaal psycholoog. Na het afronden van haar master thesis bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Noord-Holland, ging werken als trainer en gastdocent rondom het thema kindermishandeling en huiselijk geweld. In 2009 startte zij bij Toegang van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland en hield zij zich bezig met indicatiestellingen voor de Jeugd-GGz/AWBZ. ‘De gesprekken met gezinnen en direct iets voor iemand kunnen betekenen, zijn voor mij erg waardevol’, vertelt Linda.

Om zich verder te ontwikkelen als sociaal psycholoog en onderzoeker, begon zij in 2014 aan een promotietraject bij VUmc, in samenwerking met het RIVM. Hier heeft zij de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan naar de publieke opinie en het besluitvormingsproces rondom het bevolkingsonderzoek darmkanker.

‘In het M@ZL-app project komen veel aspecten terug waar ik affiniteit mee heb, zoals jeugd, een praktijkgerichte en multidisciplinaire aanpak en de combinatie kwantitatief en kwalitatief onderzoek’. Dit project lijkt haar daarom een zeer geschikte vervolgstap in haar carrière.

Gepubliceerd op: Mon Apr 29 11:47:00 CEST 2019