Extra deelnemers gezocht voor onderzoek naar COVID-19 bij MS

Gepubliceerd op: 27-10-2020

Alleen voor patiënten van Amsterdam UMC, locatie VUmc

Het MS Centrum Amsterdam is op zoek naar nog meer deelnemers voor het onderzoek naar COVID-19 bij mensen met MS. We hopen met dit onderzoek antwoord te kunnen geven op de vraag hoeveel mensen met MS COVID-19 hebben doorgemaakt en hoe de ziekte verloopt bij verschillende groepen mensen met MS. Het onderzoek is alleen voor mensen die voor hun MS onder controle staan bij Amsterdam UMC, locatie VUMC.

Een eerdere oproep via brieven heeft al ruim 500 reacties opgeleverd, we zouden echter graag nog meer deelnemers in het onderzoek willen. Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoeveel MS-patiënten COVID-19 hebben doorgemaakt. We testen dit met een bloedtest. We onderzoeken hoe ernstig de ziekte was bij verschillende patiënten en of er binnen deze groep bepaalde factoren een hoger risico geven op een ernstiger of minder ernstig beloop van COVID-19.

Wat wordt er van deelnemers verwacht

Als u meedoet, wordt gevraagd om één keer naar Amsterdam UMC, locatie VUmc te komen om een buisje bloed te laten afnemen (1 buis van 5ml). Helaas kunt u het bloed niet ergens anders laten prikken. Daarnaast wordt u gevraagd om binnen één week na de bloedafname een online vragenlijst in te vullen welke u per email krijgt toegestuurd. Deze vragenlijst gaat over algemene gegevens over uzelf en uw gezondheid, MS karakteristieken en medicatie, eventuele doorgemaakte klachten die kunnen passen bij COVID-19 en de mate van sociale isolatie tijdens de COVID-19 pandemie. Het invullen van de digitale vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Als uit het bloedonderzoek blijkt dat u COVID-19 heeft doorgemaakt willen we na zes en twaalf maanden nogmaals bloed bij u laten prikken en u opnieuw een deel van de vragenlijst toesturen.

Heeft u interesse?

Als u interesse heeft in deelname aan dit onderzoek kunt u zich tot 1 december 2020 aanmelden via www.vumc.nl/covidms. Er wordt vervolgens binnen twee weken na aanmelding contact met u opgenomen.

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting MS Research.

Gepubliceerd op: 27-10-2020