Gedragsveranderingen bij frontotemporale dementie

Gepubliceerd op: 13-09-2018

Promovendus Lianne Reus deed onderzoek naar het ziekteverloop van gedragsvariant frontotemporale dementie (gvFTD). Bij dementie wordt vaak gedacht aan geheugenklachten, maar de gedragsvariant van frontotemporale dementie (gvFTD) is voornamelijk gekenmerkt door veranderingen in gedrag en karakter. Symptomen van gvFTD kunnen lijken op die van psychiatrische ziektebeelden en andere hersenaandoeningen. Voor het bieden van de juiste zorg en begeleiding is het onderscheiden van gvFTD van andere hersenaandoeningen erg belangrijk. Psychiatrische aandoeningen zijn namelijk vaak behandelbaar, terwijl bij gvFTD verlies van hersencellen optreedt.

Lianne Reus vond diverse verschillen in ziekteverloop gevonden tussen gvFTD en psychiatrische en/of andere hersenaandoeningen. Gedragsveranderingen, zoals emotionele afvlakking en onverschilligheid, namen toe over tijd in gvFTD, terwijl dit afnam in patiënten met een psychiatrische aandoening. Denkvermogen nam af in gvFTD en andere hersenaandoeningen, terwijl dit niet het geval was voor psychiatrische aandoeningen.

Deze bevindingen zijn belangrijk voor de diagnose en voorlichting van prognose, maar ook voor de ontwikkeling van medicijnen tegen de ziekte en niet-therapeutische interventies.

Dit artikel is gepubliceerd in Journal of Psychiatric Research

bron: Origineel

Gepubliceerd op: 13-09-2018