Gras groeit niet door er aan te trekken

Gepubliceerd op: Thu Apr 20 10:00:00 CEST 2023

… maar door het water te geven. Zo vat Coriëlle Rovers, Opleider VVO (verpleegkundige vervolg opleidingen), het geven van goed onderwijs samen. Om haar studenten optimaal te kunnen opleiden, volgde Coriëlle de afgelopen twee jaar de master Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (HGZO). Nadat ze toch al heel wat ervaring had opgedaan met lesgeven. Waarom dan toch nog een tweejarige master?

Coriëlle had er al een heel traject op zitten voor ze in 2020 met de master HGZO startte. Ze begon destijds met een praktijkopleidersopleiding, waarna ze studenten begeleidde op een specialistische afdeling, maar ze vond het te beperkt. Door lesprogramma’s te organiseren om gespecialiseerde collega’s ook bij- en nascholing te kunnen geven en hierin beter beslagen ten ijs te komen deed ze vervolgens de tweedegraads HBO lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Coriëlle: “Daar heb ik geleerd hoe lessen didactisch goed in elkaar moeten zitten en activerend gegeven kunnen worden. Met die kennis ben ik verder gaan lesgeven.”

"Ik beoog studenten theoretisch én praktisch onderbouwd onderwijs te geven”


Analyseren om te verbeteren
Daarna begon Coriëlle bij de Amstel Academie als opleider bij de verpleegkundige vervolg opleidingen. “Het werk was uitdagend maar ik wilde meer overstijgend kunnen kijken. Lessen werden vaak op dezelfde manier gegeven. Er werd gebruik gemaakt van evaluaties, maar het was soms lastig om aan te geven wat de reden was dat een les niet het leerrendement gaf wat gewenst was. Ik wilde het onderwijs kunnen analyseren. Het onderwijs en het leerrendement verbeteren en studenten activeren. Precies dat leer je bij de master Docent HGZO.”

Feeling met de doelgroep
Coriëlle wilde al langer een master doen. Ze wist ook dat ze als opleider/docent wilde blijven werken  voor de studenten waar ze al les aan gaf. “Ik ben zelf IC-verpleegkundige en heb feeling met deze doelgroep. Ik vind het belangrijk dat zij goed onderwijs krijgen en zich op meerdere competenties ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.”

Van trucje tot automatisme
Waarom heb je gekozen voor de master Docent HGZO en niet bijvoorbeeld onderwijskunde? Coriëlle: “Onderwijskunde levert een andere route daarna op. Dan kom je algauw op een afdeling onderwijsinnovatie terecht, terwijl ik juist in verbinding wil blijven met de studenten en mijn collega-opleiders. Wat ik beoog is de studenten theoretisch én praktisch onderbouwd onderwijs te geven, zodat zij daadkrachtig en met vertrouwen aan het werk kunnen. En collega’s te enthousiasmeren om vanuit een goede onderbouwing het onderwijs te ontwikkelen. In deze master komen al die competenties aan bod, steeds weer vanuit een andere invalshoek. Bijvoorbeeld het EBP-onderwijs. Eerst leer je een artikel te beoordelen en te analyseren. Vervolgens ga je een les ontwikkelen waarin je een artikel implementeert. Daarna doe je zelf een onderzoek gebaseerd op literatuur. In het begin van de master voelt het gekunsteld aan maar gaandeweg wordt het een automatisme.” Coriëlle heeft het nu geïntegreerd in haar onderwijs.

Evidence Based Practice
Coriëlle geeft aan dat haar onderwijs is veranderd door de master Docent HGZO: “Doordat studenten gemotiveerd en uitgedaagd worden tijdens de les, ben ik meer gemotiveerd om het onderwijs verder te ontwikkelen. Ik maak ook veel meer gebruik van Evidence Based Practice; ik gebruik artikelen en heb dat ook de studenten geleerd. In het begin was ik nog huiverig omdat studenten aangaven dat ze Engelstalige literatuur lastig vinden, maar dat bleek geen probleem te zijn. Ze pakten het heel goed op.”

Sparren met de arts
Coriëlle benadrukt dat je in de opleiding leert om peerfeedback te geven en dit levert goede dialogen op. Ook stimuleert dit de samenwerking. “Omdat ik deze effecten interessant vond, heb ik hier onderzoek naar gedaan. Nu stimuleer ik mijn studenten ook veel meer om peerfeedback te geven en met elkaar in gesprek te gaan. Doordat studenten leren om hun mening theoretisch te onderbouwen en het vanuit meerdere oogpunten te bekijken, kunnen ze ook beter sparren met de arts en het hele professionele team.”

Hoog tempo
Desgevraagd zegt Coriëlle dat de studie een hoog tempo heeft. “Je moet in korte tijd ontwikkelen en implementeren; dat geeft een pittige studiebelasting. Maar als het dan lukt en een concept ook echt gebruikt gaat worden (door studenten en collega-opleiders), dan is dat fantastisch! Zoals bijvoorbeeld een rubric die nu gebruikt wordt bij het beoordelen van een summatieve patiëntbespreking, het eindproduct van klinisch redeneren. Het enthousiaste docententeam, de coördinator en je eigen coach van HGZO motiveren je en helpen je om de opleiding te doorlopen.”

Aanrader?
“De opleiding heeft voldaan aan mijn verwachtingen”, zegt Coriëlle. “Waarom mensen de opleiding moeten gaan doen? De belangrijkste redenen zijn voor mij: jezelf uitdagen, grenzen verleggen, je didactische vaardigheden ontwikkelen, onderwijs kunnen analyseren en hierdoor EBP-onderbouwd verbeteringen aanbrengen in je onderwijs.”

Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (HGZO)

De tweejarige deeltijd hbo-master Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (HGZO) leidt op tot een innoverend docent die een brug kan slaan tussen onderwijs, onderwijskundig onderzoek en (onderzoek in de) gezondheidszorg. De master Docent HGZO is geschikt voor iedereen werkzaam in de gezondheidszorg en in het bezit van een diploma van een hbo-opleiding in de sector zorg of de sector welzijn in het domein zorg. Daarnaast voor HGZO-docenten die hun onderwijscompetenties naar een hoger plan willen tillen.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op:

Gepubliceerd op: Thu Apr 20 10:00:00 CEST 2023