Iedereen aantoonbaar bevoegd en bekwaam

Gepubliceerd op: Tue Mar 05 14:19:00 CET 2019

Veilige en kwalitatieve zorg vraagt volgens VUmc om medewerkers die bekwaam en bevoegd zijn in het uitoefenen van hun functie. Daarom geldt naast een verplichting vanuit de wet BIG ook dat medewerkers kunnen aantonen dat zij bekwaam en bevoegd zijn. Om deze bekwaamheden op zowel afdelings- als persoonsniveau inzichtelijk te maken is een centrale en transparante bekwaamhedenregistratie een must.

Het programmateam Bekwaamheden binnen VUmc, bestaande uit collega’s vanuit de zorg, P&O en VUmc Academie, ondersteunt de afdelingen bij de inventarisatie van de bekwaamheden met de daarbij behorende scholing én implementatie van de registratie. Dat heeft echter nogal wat voeten in de aarde en stelt de afdelingen nu voor een uitdagende klus.

‘Er wordt best veel van afdelingen gevraagd. De implementatie van de bekwaamhedenregistratie gebeurt namelijk naast de reguliere werkzaamheden op de afdeling’, zegt Anniek Smael, die samen met Iris Nawia-Strating en Judith Hetem-Kolvoort vanuit VUmc Academie de afdelingen ondersteunt bij het in kaart brengen van de scholing van de bekwaamheden.

In kaart
De afdelingen binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc, werken hard aan het in kaart brengen van de bekwaamheden waarover de medewerkers op hun afdeling moeten beschikken en waarop ze periodiek geschoold en eventueel getoetst moeten worden. Dit proces roept diverse vragen op: welke voorbehouden en risicovolle handelingen zijn er? En welke daarvan moeten centraal getoetst worden of zijn juist afdeling-specifiek? Welke medische technologie moeten medewerkers beheersen, wat kunnen we faciliteren aan scholing? Wat zijn de privileges van de specialisten?

Passend scholingsaanbod
‘Het is een flinke klus’, gaat Iris verder. ‘Registratie en toetsing gebeurde wel al, maar de ene afdeling hield dat digitaal bij, de ander in Excel en weer een ander op papier. Nu moet alles digitaal in hetzelfde systeem.’ ‘Samen met onze collega’s van P&O’, zegt Anniek, ‘helpen we afdelingen bij het in kaart brengen van de verschillende bekwaamheden per beroepsgroep met de daarbij behorende scholing. Die nauwe samenwerking is heel fijn en levert straks een scholingsaanbod op dat aansluit bij de wensen en behoeften van de afdelingen.’

Voordelen
Als medewerker zie je straks in een oogopslag direct welke bekwaamheden een update vereisen, welke scholing je kunt volgen en of er getoetst wordt. Je krijgt zelfs een seintje als het bijna zover is. Dat is fijn aangezien het bijhouden van de bekwaamheden verplicht is, mede op basis van de wet BIG. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van hun bekwaamheden en deze op tijd te actualiseren. De bekwaamhedenregistratie biedt hierbij ondersteuning in het bewaren van overzicht én de beschikbaarheid van passende scholing. Daarnaast hebben leidinggevenden beter overzicht in hoe het met de bekwaamheden op hun afdeling gesteld is. Hierdoor kunnen zij hier beter op sturen. Bijvoorbeeld in opleidingsplannen of de jaargesprekken.

Lees meer over Bekwaamhedenregistratie en hoe dit wordt toegepast op verschillende afdelingen in magazine #3 van VUmc Academie.

Gepubliceerd op: Tue Mar 05 14:19:00 CET 2019