Integraal werken is samenwerken in het belang van kinderen en ouders

Gepubliceerd op: Sat Nov 18 17:28:00 CET 2023

Integraal werken wordt steeds belangrijker, binnen én tussen sectoren. Dat bleek op 12 oktober op de energieke inspiratiedag van de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid. Zo’n 70 professionals uit heel Noord-Holland en Flevoland werkten samen aan kansen voor integraal gezondheidsbeleid.

AWJG 2023, fotograaf Sophie Schra AWJG 2023, fotograaf Sophie Schra

Wat is dat, integraal gezondheidsbeleid?

Integraal gezondheidsbeleid richt zich op een persoon én de omgeving, waarbij de belangrijkste sectoren binnen en buiten het volksgezondheidsdomein samenwerken aan gezondheid. Laura Belmon, onderzoeker bij Amsterdam UMC en medeorganisator van de inspiratiedag: “We zagen dat integraal werken belangrijk is binnen een sector - zoals de jeugdgezondheidszorg. Vanuit het systeem naar een kind en gezin kijken. Maar ook tussen verschillende sectoren.

Een mooi voorbeeld is de integrale aanpak ‘kind naar gezond gewicht’, toegelicht door Bibian van der Voorn en Leandra Koetsier. In die aanpak coördineert een JGZ-professional als centrale zorgverlener activiteiten voor een kind met overgewicht of obesitas. Daar zijn vaak allerlei partijen bij betrokken, zoals school, huisarts, kinderarts. Of een gemeente, vanwege groen en speelruimte in de wijk.

Armoede

De ‘kind naar gezond gewicht’- aanpak is een voorbeeld van integraal werken voor één thema, over sectoren heen. Een integrale blik betekent ook kijken naar factoren die meerdere thema's raken. Zoals armoede en financiële problemen in een gezin, dat raakt vaak aan gewicht, aan slapen, stress en mentale gezondheid. Dan heeft de aanpak van bijvoorbeeld schulden voorrang.

Rollenspel: kijken vanuit een ander perspectief

Tijdens één van de workshops stapte ieder in de rol van een andere sector. Van werk en inkomen, onderwijs, sport, ruimtelijke ordening, tot economie, verkeer en vervoer, recreatie of cultuur. Laura Belmon: “Daardoor zagen we hoe belangrijk het is dat werkvelden en sectoren samenwerken om een gezonde omgeving voor kinderen, jongeren en gezinnen te creëren. Dit betekent dat de verschillende werkvelden onderzoek, beleid en praktijk hand in hand moeten gaan. Zowel binnen als tussen sectoren.”

Een jeugdarts noemde een school waar veel verzuim is, in een oud gebouw in een wijk met weinig groen. “Om daar iets aan te doen heb je school nodig, de JGZ, de gemeente, jongeren op de school én uit de wijk. Je hebt de verzuimcijfers nodig, kennis over wat werkt en partijen die hun handen uit de mouwen willen steken.”

Samen aan het werk

Laura Belmon: "Iedereen was echt heel betrokken; samenwerkend om kansen te ontdekken, barrières te identificeren en mogelijke oplossingen te bedenken. Het enthousiasme en de energie waren aanstekelijk. Iedereen wilde eigenlijk nog langer doorgaan met de dag. Zo inspirerend!"

Organisatie

De inspiratiedag AWJG 2023 werd georganiseerd door GGD Amsterdam, Sarphati Amsterdam, Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, GGD Kennemerland en Amsterdam UMC.

Gepubliceerd op: Sat Nov 18 17:28:00 CET 2023