Is er een relatie tussen laesies en hersenafbraak bij MS

Gepubliceerd op: Mon Dec 19 17:10:00 CET 2022

Bij MS wordt vaak aangenomen dat er eerst ontsteking in de hersenen plaatsvindt en dat dit leidt tot afbraak van hersenweefsel (hersenkrimp). Rozemarijn Mattiesing onderzocht MRI-scans van mensen in de vroege fase van MS en vond dat een hogere toename in laesie volume inderdaad gerelateerd was aan hersenkrimp in het jaar daarna. Interessant was dat ook hersenkrimp gerelateerd was aan laesie volume veranderingen in het jaar daarna. Deze bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het blad NeuroImage: Clinical.

Mattiesing gebruikte voor deze studie een dataset met MRI-scans van mensen met vroege MS die meededen aan een klinische studie naar het effect van interferon als behandeling van MS. Ze wilde meer inzicht krijgen in de relatie tussen hersenontstekingen (laesie volumes) en hersenweefselafbraak (hersenkrimp) en hoe deze ziekteprocessen elkaar opvolgen over tijd. Dit zou mogelijk een indicatie kunnen zijn voor de volgorde van pathologische processen bij MS. Ze vond dat een hogere toename in laesie volume in een jaar gerelateerd was aan snellere hersenkrimp het jaar daarna. Dit vond voornamelijk plaats in het gebied rond de hersenkamers. Maar andersom vond ze óók dat de mate van hersenkrimp in een jaar gerelateerd was aan laesie volume veranderingen in het jaar daarna.

De resultaten zijn nieuw omdat dergelijke data over tijd moeilijk te verkrijgen zijn en ze geven meer inzicht in de relatie in de tijd tussen laesies en hersenkrimp. Dit kan helpen om de effecten van de behandeling van deze ziekteprocessen beter te begrijpen, aangezien klinische achteruitgang anders samenhangt met deze individuele aspecten van MS. Echter kan Mattiesing met dit onderzoek niet definitief aantonen dat hersenkrimp en laesie volume veranderingen elkaar veroorzaken. Het zou kunnen dat deze processen (ook) onafhankelijk van elkaar gelijktijdig voorkomen. Daarom zal er een vervolgonderzoek komen met geavanceerdere technieken om te kijken naar de relatie tussen laesies en hersenkrimp en hoe beiden voorspellend zijn voor het ziekteverloop.  

Origineel artikel
Rozemarijn M. Mattiesing et al.
The spatio-temporal relationship between white matter lesion volume changes and brain atrophy in clinically isolated syndrome and early multiple sclerosis. NeuroImage: Clinical, Volume 36, 2022

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door Merck.

Gepubliceerd op: Mon Dec 19 17:10:00 CET 2022