Jeugdarts Elise Beket gestart bij de AW

Gepubliceerd op: 05-10-2020

Elise Beket is jeugdarts bij GGD Flevoland, ze doet momenteel de opleiding tot arts M+G en is gestart als buitenpromovenda. “Na mijn opleiding tot jeugdarts  wilde ik direct aan de slag als promovenda en tegelijkertijd de tweede fase opleiding doen. GGD Flevoland was hiertoe bereid en daar ben ik erg blij mee.” Daarnaast is Elise voorzitter van de afdeling AIOS arts maatschappij en gezondheid van het LOSGIO (dit is voor de aiossen sociale geneeskunde).

Promotietraject

Elise doet sinds najaar 2019  onderzoek naar de preventie van depressie en suïcide bij jongeren. De aanleiding hiervan was de piek van suïcide onder jongeren in 2017. “Ik vroeg me af hoe dat nou kan en hoe kunnen wij daar, als jeugdgezondheidszorg, ons steentje aan bijdragen? Ik leerde Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, kennen en hij zag ook de meerwaarde van onderzoek in met en door de JGZ. Hij wilde zich hier als promotor aan verbinden.” Elise verdiepte zich in het thema, legde contact met allerlei mensen en organisaties die zich hier ook mee bezig houden en verzamelde een team om zich heen. Zo betrok ze twee psychologen van GGZ Oost-Brabant erbij die al jaren onderzoek begeleiden naar de preventiemethodiek STORM. En ze zocht samen met Arne aansluiting bij de AW Jeugd en Gezondheid “Ik vind die combinatie van JGZ praktijk en onderzoek belangrijk”. Zo raakten Silvia van den Heijkant en Mariëtte Hoogsteder betrokken bij het project en is het nu een onderdeel van de AW.

Preventie van depressie en suïcide, samen met jongeren

Het doel van het project is om erachter te komen wat jongeren in Nederland denken over mentale gezondheid, depressie en suïcide en over preventie. Door aan te sluiten bij hun ideeën, opvattingen en wensen, kan de JGZ meer voor hen betekenen. “Dit wil ik door middel van participatief onderzoek doen.” Als eerste stap  is Elise bezig met een systematische review om te kijken wat er al bekend is over percepties van jongeren over mentale gezondheid. “Ik heb een vooronderzoek gedaan, maar zo’n overzicht in de vorm van een review is er nog niet. Uit wat er al wel bekend is, lijkt het alsof de kijk van jongeren op depressie anders is dan die van professionals in de psychiatrie.”
Een volgende stap is de analyse van tientallen interviews en groepsgesprekken met jongeren van het project Geluk onder Druk van Stichting Alexander en Unicef.

Drijfveer

Elise heeft naast geneeskunde ook (medische) antropologie gestudeerd. “Ik denk dat ik die antropologische blik meeneem in mijn werk. Zo vind ik het interessant om na te denken over hoe mensen zover komen en om hun beweegredenen te begrijpen. Suïcide is best extreem voor veel mensen. Veel mensen kunnen zicht het niet voorstellen of hebben hun eigen ideeën over de beweegredenen. Tijdens de antropologie opleiding leer je je te verplaatsen in het perspectief van de betrokkene zelf. Dat vind ik interessant, ook omdat er soms verrassende dingen uitkomen. Daarnaast vind ik het interessant om te kijken of bepaalde sociale of culturele achtergronden ervoor zorgen dat jongeren anders naar mentale gezondheid en mentale stoornissen n kijken. En te onderzoeken hoe wij daar als professionals op in kunnen spelen.”

Combineren van opleiding en onderzoek: een verrijking!

“Ik vind het een hele mooie combinatie. Tijdens de opleiding tot arts M+G moet je zelfstandig onderzoek doen, ik doe dat onderzoek nu uitgebreider. Het heeft veel overlap met aspecten in mijn opleiding en het sluit goed bij elkaar aan. Ik heb het gevoel dat ik op twee vlakken heel erg sterk aan het worden ben en dat het elkaar versterkt. Ook vergroot ik mijn netwerk. Ik denk dat het een verrijking zou zijn van de publieke gezondheidszorg, als meer GGD’en zo’n opleidingstraject zouden aanbieden met de optie om promotieonderzoek te doen.”

Gepubliceerd op: 05-10-2020