Kinderen bewegen naar gezonder slaapgedrag

Gepubliceerd op: 27-06-2019

Voldoende slaapduur van goede slaapkwaliteit is erg belangrijk voor een kind. Toch blijkt dat kinderen niet altijd lang genoeg slapen en soms slaapproblemen hebben. Om dit probleem aan te pakken werkt Laura Belmon sinds juni 2016 op het project Gezond Slapen. Het project richt zich op het stimuleren van gezond slapen onder kinderen in de leeftijd 6-9 jaar in Amsterdam. Laura vertelt over  de vorderingen.

De eerste gezond slapen interventie voor kinderen

‘Dit onderzoek is erg belangrijk omdat er nog geen interventie bestaat met als doel om gezond slapen bij kinderen positief te stimuleren, rekening houdend met omgeving en leefomstandigheden. Verder is onderzoek naar de determinanten van (on)gezond slapen onder kinderen binnen Nederland nog niet eerder gedaan’ vertelt Laura. Door middel van Intervention Mapping ontwikkelt het team van onderzoekers op een systematische manier deze preventieve interventie.

Inzicht in determinanten van (niet) goed slapen

Eerst zijn de determinanten van (on)gezond slaapgedrag in kaart gebracht. Hierbij zijn kinderen, ouders en  JGZ-professionals betrokken. ‘Op basisscholen sprak ik ouders en kinderen over factoren die er volgens hen voor kunnen zorgen dat kinderen niet goed slapen’ vertelt Laura. ‘Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan stressvolle gevoelens en gedachten, slaapomgeving of ritme’. Daarnaast zijn ook professionals (jeugdartsen, -verpleegkundigen, ouder-kind adviseurs en slaapexperts) gevraagd naar hun ideeën over potentiele determinanten. ‘Het is bijzonder om dichtbij de doelgroep te staan en steeds meer over slaapgedrag te leren’, aldus Laura. Deze kwalitatieve inzichten zijn vervolgens getoetst bij ongeveer 380 ouders en kinderen met een vragenlijst en een slaapdagboek.

Van inzichten naar interventie

De determinanten van (on)gezond slaapgedrag geven richting aan de interventie. Op dit moment zijn de doelen van de interventie vastgesteld. Aankomende maanden houdt Laura zich bezig met manieren om die doelen te behalen. Daarbij brengt ze ook de omgevingsactoren in kaart die van invloed kunnen zijn op de implementatie van de interventie. Samen met verschillende partners zullen de interventiematerialen dit jaar ontwikkeld worden.

Na de zomer starten de voorbereidingen om de interventiematerialen te testen in een pilot-interventie begin 2020. Het laatste onderdeel bestaat uit een procesevaluatie van deze pilot studie.

Gepubliceerd op: 27-06-2019