Klinische afdeling longziekten locatie AMC verhuist naar locatie VUmc

Gepubliceerd op: 01-07-2020

In het kader van deze fusie zal vanaf 1 juli 2020 de klinische afdeling longziekten en longchirurgie van locatie AMC naar locatie VUmc verhuizen. De polikliniek verhuist niet en blijft op twee locaties.

Wat betekent dit voor verwijzing van patiënten?

Overnames en opnames van klinische patiënten zullen in voorkomende gevallen op locatie VUmc plaatsvinden. U kunt hiervoor contact opnemen met de dienstdoende longarts van het Amsterdam UMC via 020-4444444.

Voor poliklinische verwijzingen verandert er niets. U kunt uw patiënt die wordt verwezen voor bijvoorbeeld een second opinion, aanmelden zoals u dat nu ook doet. Per e-mail via long@vumc.nl of via postadres:

Amsterdam UMC, locatie VUmc
secretariaat longziekten (eventueel onder vermelding van een medisch specialist)
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

Of

Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Via één triagesysteem zal beoordeeld worden, afhankelijk van het ziektebeeld, op welke locatie de patiënt het best gezien kan worden. De patiënt wordt zo spoedig mogelijk ingepland als de complete verwijsbrief en beeldvorming ontvangen is.

Gepubliceerd op: 01-07-2020