Korte effectieve scholing voor acute zorg op klinische afdeling

Gepubliceerd op: Tue Oct 31 18:02:00 CET 2023

EPA LZ-FO-6: Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies

Op sommige klinische afdelingen krijgen verpleegkundigen bijna wekelijks te maken met patiënten waarbij zich plotseling een acute situatie ontwikkelt. Dit vraagt van de verpleegkundigen een ander soort kennis en vaardigheden die er niet vanzelfsprekend is. Hoofdverpleegkundige Chirurgie & MDL Amsterdam UMC, Reggie Smith, liep hier ook tegen aan en zocht naar passende scholing. Reggie werd samen met praktijkopleider Aagje Grasveld betrokken bij de uitwerking van een nieuwe scholing voor de afdelingen binnen Amsterdam UMC, de EPA LZ-FO-6: Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies.

“We hebben zeker één á twee keer per week dat een patiënt op onze afdeling niet lekker wordt. Dat gebeurt snel bij grote buikoperaties”, vertelt Reggie. Deze nieuwe landelijke EPA, door Reggie ook wel EPA-6 genoemd, leert verpleegkundigen van reguliere klinische afdelingen om snel verslechterende situatie te herkennen bij de patiënt op de niet-acute afdeling. Perfect om in te zetten voor de verpleegkundigen van Chirurgie & MDL en andere klinische afdelingen

Eerder was er al de opleiding Basis Acute Zorg, echter deze scholing bestaande uit meerdere EPA’s, is vooral toegespitst op verpleegkundigen werkzaam zijn op de acute afdeling. Reggie: “We hebben een van onze verpleegkundigen de BAZ laten volgen. En vanwege haar ambitie en bredere interesse was dat ook heel waardevol. Voor onze afdeling is er alleen meer vraag naar een korte en effectieve scholing voor acute situaties op niet-acute afdelingen. Daarom zijn we heel blij met de EPA-6, waarmee in deze behoefte wordt voorzien.”

Kennis overdragen aan collega’s

Ook Aagje, praktijkopleider verpleegkundige vervolgopleidingen, werkte mee aan het vormgeven van de EPA LZ-FO-6 binnen Amsterdam UMC. Aagje: “De landelijke EPA is door CZO ontwikkeld omdat er een gat was ontstaan in het opvangen van acuut verslechterende patiënten. Tegenwoordig worden patiënten steeds later opgenomen en is de kans dat ze op een reguliere afdeling acuut verslechteren groter geworden.

In de EPA wordt de ABCDE-methode grondig aangeleerd en de SBAR-methode om de overdracht van een patiënt te verbeteren. Deze methodes zijn vaak wel bekend, maar omdat er niet dagelijks mee wordt gewerkt, zakt die kennis weer weg.” Het doel van de EPA is dat verpleegkundigen ook leren hoe ze hun kennis kunnen overdragen, bijvoorbeeld door middel van klinische lessen aan hun collega’s. “Op die manier geven zij de kennis over acute zorg en het in kaart brengen van de gezondheidstoestand van de patiënt door aan hun collega’s die nog niet de EPA hebben kunnen volgen”, vertelt Aagje.

Vanuit de praktijkopleiding is er een scholingsmiddag georganiseerd waarbij de werkbegeleiders van de eerste groep deelnemers uitleg hebben gekregen over de EPA, de bijbehorende bewijsmaterialen, de minimale vereisten voor het behalen van de EPA en de ABCDE-methode.

De opzet en de uitvoering van de EPA binnen de afdelingen wordt geëvalueerd met alle betrokkenen en waar nodig bijgesteld voor de start van de volgende groep.

De eerste lichting

De eerste lichting deelnemers is half september dit jaar gestart bij de Amstel Academie, het opleidingsinstituut van Amsterdam UMC. In totaal doen daar zo’n acht verpleegkundigen mee, waarvan twee van de afdeling van Reggie Smith. De EPA duurt in totaal zes maanden en bestaat uit 7,5 lesdagen en drie maanden praktijkervaring.

“We hebben zeker één á twee keer per week dat
een patiënt op onze afdeling niet lekker wordt.
Dat gebeurt snel bij grote buikoperaties”

Reggie Smith,
Hoofdverpleegkundige Chirurgie & MDL Amsterdam UMC

Reggie is blij dat de nieuwe EPA hun scholingsbehoefte opvangt. Tot voor kort volgde een klein deel van het team elk jaar een opfriscursus ABCDE-methode, maar dat was een kort scholingsmoment. Deze nieuwe EPA, in huis, is uitgebreider en daar heeft ons team meer aan. Toch gaat de hoofdverpleegkundige niet al zijn verpleegkundigen bijscholen, omdat de doorloop bij hem groot is en hij veel jonge verpleegkundigen op de afdeling heeft. “Ik vind het belangrijk dat zij zeker 1.5 jaar wennen aan de complexiteit van de patiënten voordat zij ruimte hebben voor het volgen van een scholing. Omdat de meesten op mijn afdeling na vier jaar doorstromen naar de IC , de oncologie, stoma of een management richting, is deze EPA niet voor iedereen relevant. Overigens voor degenen die een carrière op de IC ambiëren, hebben er zeker wat aan.
De EPA blijft drie jaar geldig en zij kunnen daarmee makkelijker doorstromen naar de IC. Ook wil ik steeds drie verpleegkundigen in het team hebben die de nieuwe EPA hebben gedaan. Zij kunnen dan door middel van bed side teaching hun collega’s weer up-to-date houden.

Meer informatie over de EPA LZ-FO-6

Gepubliceerd op: Tue Oct 31 18:02:00 CET 2023