KWF kankerfonds en Amsterdam UMC starten landelijk nascholingsprogramma palliatieve zorg

Gepubliceerd op: Mon Apr 25 09:44:00 CEST 2022

Artsen en verpleegkundigen moeten de behoeften leren herkennen van kankerpatiënten die niet meer beter worden. Daarom investeert KWF in een landelijke nascholing palliatieve zorg, waarin niet het genezen van de ziekte maar een waardig levenseinde centraal staat. Deze wordt uitgevoerd door het opleidingsinstituut van Amsterdam UMC.

Het doel is dat op korte termijn 13% van alle oncologische zorgverleners in Nederland is bijgeschoold en dat zij de opgedane kennis direct kunnen inzetten. Daarvoor wordt een poule samengesteld van 420 docenten die zo snel mogelijk zorgverleners kunnen nascholen. Op donderdag 12 mei begint de eerste groep verpleegkundigen aan de nascholing.

Tweederde vindt zich onvoldoende geschoold

De huidige zorg en opleiding zijn ingericht op het beter maken van mensen, maar onvoldoende op het ondersteunen van mensen die niet beter worden. Een kwart van de patiënten mist na een slechtnieuwsgesprek informatie over mentale en lichamelijke klachten, en steun aan naasten (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, 2018). Uit onderzoek van het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) in 2020 blijkt dat bijna tweederde van de zorgverleners zich onvoldoende geschoold vindt op het gebied van palliatieve zorg. Zoals het ondersteunen bij psychische, sociale en spirituele problemen. Het is geen standaard onderdeel van MBO-, HBO- en WO-opleidingen. Daarnaast is er een tekort aan docenten met praktijkkennis om alle zorgverleners goed te scholen.

Professionele en passende zorg

Wim Polderman, directeur Instituut voor onderwijs en opleiden Amsterdam UMC: “Als je weet dat er tegen 2040 naar verwachting 60.000 mensen ongeneeslijk ziek zijn, besef je dat het essentieel is om palliatieve zorg nu op te nemen in alle zorgopleidingen. Het toewerken naar landelijke nascholing is daarbij een eerste stap. Wij kunnen onze expertise op het gebied van onderwijs en opleiden in de zorg inzetten en gebruik maken van de inhoudelijke kennis van alle betrokken partijen. Goed onderwijs leidt tot nog betere zorgmedewerkers en dat komt uiteindelijk ten goede aan patiënten die palliatieve zorg nodig hebben.”

Johan van der Gronden, directeur KWF: “In de reguliere opleidingen van zorgprofessionals gaat de aandacht vooral uit naar beter worden en is er minimaal aandacht voor palliatieve zorg. Terwijl het voor ongeneeslijk zieke patiënten juist in de laatste levensfase ook van belang is dat ze professionele en passende zorg krijgen. Dat vraagt om kennis en vaardigheden, waar gerichte opleiding van zorgprofessionals voor nodig is. Door deze belangrijke investering in nascholing hoopt KWF een concrete bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland.” 

3-jarig programma

Het 3-jarig educatieprogramma ‘Landelijke basiscursus palliatieve zorg voor patiënten met kanker’ wordt uitgevoerd door Amsterdam UMC en het landelijk platform Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ). Er is een samenwerking met diverse partijen, waaronder Carend, gespecialiseerd in nascholing door zorgverleners met kennis van palliatieve zorg.

Website Programma Scholingpalliatieve zorg

Aanmelden voor de Nieuwsbrief

Lees hier het persbericht van KWF.

Gepubliceerd op: Mon Apr 25 09:44:00 CEST 2022