Langzaam aan gaan we weer mensen zien op polikliniek neurologie voor zorg en onderzoek

Gepubliceerd op: 19-05-2020

Het Amsterdam UMC kan sinds kort weer poliklinische zorg leveren. Dat betekent dat ook de polikliniek neurologie weer afspraken kan gaan plannen, maar nog heel mondjesmaat.

Op de polikliniek neurologie mogen over de hele dag maximaal 30 patiënten komen met maximaal 1 begeleider. Belangrijk is dat de 1,5 meter afstandsregel overal gehandhaafd wordt. Deze plekken worden gebruikt voor mensen met MS en algemene neurologie. Dat komt er op neer dat we voor MS vooral mensen zien die voor een second opinion komen. Ook wordt geprobeerd mensen in te plannen die voor ons onderzoek komen. Heel langzaam kunnen dus ook de onderzoeksprojecten opgestart worden. De overige spreekuren worden zoveel mogelijk telefonisch gedaan, behalve als het beter is dat iemand echt gezien wordt op de polikliniek.

Gepubliceerd op: 19-05-2020