Learning by doing

Gepubliceerd op: Thu Oct 31 16:00:00 CET 2019

In Amsterdam UMC, locatie VUmc komt steeds meer aandacht voor werkplekleren als het gaat om bijscholing van professionals. Teamleiders zijn hun medewerkers niet kwijt omdat ze wekenlang op cursus zijn en het geleerde beklijft beter. Mooi meegenomen in een tijd waarin het werk menigeen regelmatig boven het hoofd stijgt, maar ontwikkelingen elkaar in een razend tempo opvolgen. In het nieuwste VUmc Academie magazine is te lezen wat we al aanbieden op dit gebied.

Leren en ontwikkelen als integraal onderdeel van de dagelijkse praktijk
Wil het principe van werkplekleren slagen, dan is een andere manier van denken over scholing nodig en moet de werkplek zich als het ware transformeren tot leeromgeving. Een veilige leeromgeving, waarin je mag toegeven dat je iets niet weet, je de kennis en vaardigheden waar je wel zeker over bent deelt met anderen en waarin de teamleider ook de rol van opleider en coach heeft.

Wat is werkplekleren?
Werkplekleren betekent ‘leren dat plaatsvindt in reële arbeidssituaties als leeromgeving en met werkelijke problemen uit de arbeidspraktijk als leerobject’. Oftewel: bijleren en vaardigheden verbeteren terwijl je gewoon aan het werk bent. Leren en ontwikkelen als integraal onderdeel van de dagelijkse praktijk dus. Voordeel hiervan is onder andere dat het geen extra tijd kost en je leert door te doen, waardoor het geleerde beter beklijft. Bovendien kan er door werkplekleren veel beter worden ingespeeld op individuele leerbehoeftes dan wanneer iemand een algemene cursus volgt waarin het leeraanbod al vaststaat. Werkplekleren is dus efficiënt én effectief.

Informele vorm van leren
In principe is werkplekleren een informele vorm van leren. Denk aan meekijken met een collega bij een handeling waar je niet helemaal zeker over bent, sparren over een aanpak met iemand die een situatie eerder aan de hand heeft gehad, zo nu en dan wisselen van taak of patiënt of evalueren. Als er echter gekozen wordt om formele vormen van bijscholing te vervangen door werkplekleren dan moet dit wel gefaciliteerd en georganiseerd worden.

Trainingsaanbod en tools
VUmc Academie zoekt naar allerlei manieren om afdelingen te kunnen faciliteren in het werkplekleren en teamleiders te begeleiden in hun nieuwe rol. Onder andere door het trainingsaanbod anders vorm te geven en tools te ontwikkelen.

Zoals de praktische tool de Leer & Ontwikkelsprint om in maximaal tien dagen vaardigheden of processen te optimaliseren door gebruik te maken van het zogenaamde Do-Reflect-Share-principe. Of de pilot Werkbegeleiding die laat zien hoe een training ook anders kan, met een op maat gemaakt traject om alle teamleden in één keer individueel te trainen in het begeleiden van student-verpleegkundigen, op de werkvloer en binnen werktijd. Ook een vorm van werkplekleren zijn de MDO-observatietrainingen, waarbij specialisten hun eigen multidisciplinair overleg onder de loep nemen. En oefenen met Klinisch Redeneren in de praktijk met behulp van een Time Out. Bovendien krijgen teamleiders bij werkplekleren een ‘nieuwe’ rol, zogenaamd ‘leerleiderschap.

Lees alles over werkplekleren in het in het nieuwe VUmc Academie magazine

Gepubliceerd op: Thu Oct 31 16:00:00 CET 2019