Leer anders kijken naar financiering van zorg

Gepubliceerd op: Thu May 04 09:00:00 CEST 2023

Willen we de zorg toegankelijk houden, dan moeten we ook anders kijken naar de bekostiging van zorg. In de vernieuwde module Financiering in de zorg voor de zorgadministratie worden zorgadministrateurs uitgedaagd na te denken over welke rol zij hierin kunnen spelen. Docent Remco Siemes vertelt ons wat hij de deelnemers mee wil geven. En waarom eigenlijk niet alleen zorgadministrateurs, maar ook bijvoorbeeld afdelingsmanagers en arts-assistenten een dergelijke module zouden moeten volgen.

Remco Siemes
Docent
De module Financiering in de zorg voor de zorgadministratie is onderdeel van de tweejarige Opleiding Zorgadministratie (hbo bachelor-niveau) en is ook geschikt om modulair te volgen. De inhoud is volledig vernieuwd en geactualiseerd naar de laatste ontwikkelingen. De module geeft inzicht in alle financiële systemen en ontwikkelingen. Denk aan de DBC-systematiek, wet- en regelgeving, het huidige Integraal Zorgakkoord (IZA) en de rol van de verzekeraar. Maar ook aan boekhoudkundige zaken in de eigen organisatie, zoals de exploitatiebegroting en de jaarrekening. Wat Remco betreft dient de module, naast het overbrengen van financiële kennis, echter ook een ander doel.

"Het is belangrijk dat zorgadministrateurs nadenken over welke invloed zij kunnen uitoefenen"

Invloed uitoefenen
Remco wil vooral de link leggen tussen financiën en de dilemma’s waar Nederland voor staat als het gaat om het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Zoals de capaciteitsproblematiek. Remco: “De toegankelijkheid van de zorg is in gevaar. We moeten echt op een andere wijze gaan kijken naar de manier waarop we de zorg bekostigen. Het is belangrijk dat zorgadministrateurs dit beseffen. En nadenken over welke invloed zij kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan het verbeteren van processen aan de voorkant, in plaats van alleen de fouten aan de achterkant op te lossen. Zorgadministrateurs hebben namelijk steeds meer ook een adviserende rol. Bovendien maakt het je werk uiteindelijk alleen maar leuker.”

Prikkelen en discussiëren
Door met de deelnemers in gesprek te gaan probeert hij hen ook bewuster te maken van de complexiteit en de dilemma’s waar artsen, maar ook verzekeraars bijvoorbeeld voor staan. Remco: “Ik wil ze prikkelen door bijvoorbeeld ethische dilemma’s voor te leggen: ‘Wat moeten we nu allemaal vergoeden en voor wie?’ ‘Is het nog wel verantwoord om elke tachtigjarige een nieuwe heup te geven?’ Het is goed om te beseffen waarom artsen bepaalde keuzes maken. Of dat zorgverzekeraars ‘ook mensen zijn’. Begrip van het hele speelveld is uitermate belangrijk en lastig. Natuurlijk zijn het vraagstukken waarover vooral op politiek niveau wordt besloten. Maar daarover nadenken ‘van onderaf’ heeft zin. De politiek moet gevoed worden.”

Niet alleen voor zorgadministrateurs
De module Financiering in de zorg voor de zorgadministratie is vooral bedoeld voor mensen die werken op de zorgadministratie in ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Maar volgens Remco zouden ook professionals in andere functies baat hebben bij een dergelijke cursus. “Voor bijvoorbeeld afdelingsmanagers die te maken hebben met budgettering is inzicht in financiële systemen en wet- en regelgeving ook handig. Zeker nu het capaciteitsprobleem erbij is gekomen.” Ook arts-assistenten hebben er iets aan: “Zij zijn de artsen van de toekomst”, zegt Remco. “Het is goed als zij nu alvast vanuit hun medische professionaliteit nadenken over hoe we de zorg en de financiering ervan anders kunnen inrichten. Welke typen patiënten zouden we wel of niet meer moeten zien? Waar moet je rekening mee houden bij het maken van die keuzes? Het is mogelijk in de toekomst niet meer zo dat mensen altijd ‘recht’ hebben op zorg omdat ze premie betalen. Dat is geen leuk verhaal, maar wel realistisch. Hoe meer mensen dit kunnen uitleggen, hoe beter.”

Praktijkervaring
Remco weet als geen ander hoe het eraan toe gaat in de praktijk. Sinds ongeveer twaalf jaar werkt hij bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Eerst als Adviseur DBC Bedrijfsvoering, nu als Productiecontroller. Naast de module Financiering van de zorg, geeft hij ook de module Informatievoorziening over onder andere Data en benchmarking in de zorg. Hier zal hij in deze cursus dan ook zeker naar teruggrijpen. “Als het gaat om het zoeken naar alternatieven om de zorg betaalbaar te houden, zijn dat immers ook onderwerpen waar we naar moeten kijken.” Zijn eigen praktijkervaring neemt hij graag mee naar de les. “Praktijkvoorbeelden zijn niet alleen het leukst om te horen, het is voor deelnemers ook goed om te merken dat andere zorginstellingen met identieke problemen kampen. Uiteindelijk leer je van elkaar!”

Module Financiering in de zorg voor de zorgadministratie

De module Financiering in de zorg voor de zorgadministratie van de tweejarige Opleiding Zorgadministratie (hbo bachelor-niveau), maar is ook als losse cursus te volgen. Doelgroep zijn zorgadministrateurs van ziekenhuizen en GGZ-instellingen, maar ook andere geïnteresseerden die werkzaam zijn bij een zorgaanbieder en zich verder willen ontwikkelen en professionaliseren zijn welkom. Voor afdelingshoofden is er ook de cursus Financieel management & Bedrijfsvoering. Deze cursus wordt echter alleen gegeven aan medewerkers van Amsterdam UMC.

Financiering in de zorg voor de zorgadministratie bestaat uit drie lesdagen verspreid over vier maanden. Lesdag 1 staat in het teken van de landelijke financiering van zorg: dag 2 zoomt in op de eigen organisatie; op dag 3 komen beide onderwerpen samen. Die dag staat onder andere een gesprek met een verzekeraar op het programma. Gedurende de gehele module werken de deelnemers volgens het Team Based Learning-principe, waarbij van en met elkaar leren centraal staat. Door gezamenlijk casussen te behandelen, elkaar te spiegelen, ervaringen uit te wisselen en veel te discussiëren, wordt daarbij voortdurend de koppeling naar de praktijk gemaakt.

Meer informatie en aanmelden:

Gepubliceerd op: Thu May 04 09:00:00 CEST 2023