Leergang Clinical Leadership: Niet altiijd leuk, maar wel heel waardevol

Gepubliceerd op: Thu Nov 25 15:31:00 CET 2021

Leidinggeven; tijdens de geneeskundeopleiding was dat niet direct het belangrijkste waar de aandacht naar toeging. Toch komen veel medisch specialisten ermee in aanraking. Ook hoofd dermatologie Marcel Bekkenk, die aan het traject in 2019 deelnam. Hij onderstreept dat het programma je helpt in te zien dat leidinggeven een vaardigheid is die je niet alleen kúnt leren, maar ook zou móeten leren.

“Toen ik klaar was met mijn opleiding, dacht ik: als er één ding is dat ik niet wil worden, dan is het afdelingshoofd”, vertelt Marcel. “Ook omdat ik tijdens mijn opleiding totaal geen klik had met mijn eigen afdelingshoofd.” Toch werd Marcel hoofd dermatologie en kwam hij er tijdens het leertraject achter, dat deze functie toch echt bij hem past. “Omdat ik daar in eerste instantie aan twijfelde heb ik ook een aantal een-op-een gesprekken gevoerd met een trainer. Dat was heel prettig. De trainers zijn erg betrokken. En ze hebben een duidelijke missie: betrokken leiders creëren.”

Mensendingen
In dat betrokken leiderschap moet je volgens Marcel overigens wel de juiste balans zien te vinden: “Want door betrokken te zijn, komt er ook meer bij jouzelf binnen. De personele beslommeringen, de mensendingen, die hebben veel impact. Er komt een hoop lief en leed op je af. Daar had ik te licht over gedacht.”

Doorvragen
Terugkijkend op het leertraject zegt hij vooral veel te hebben gehad aan de persoonlijke interactie en op het samen leren. “Hoewel ook best heftig. Je ligt toch een beetje bij elkaar op de couch. En dat is niet altijd leuk – feedback kan best confronterend zijn – maar wel heel waardevol. Je ontdekt dat iedereen met hetzelfde worstelt. We zijn allemaal maar mensen die hun best doen.” Wat hem ook zeker is bijgebleven, is het leren doorvragen. “Als dermatoloog zijn we erin getraind om in 10 minuten een diagnose te stellen en een vervolgtraject te bepalen. Dat je dus altijd snel moet inschatten kan er ook voor zorgen dat je mensen met teveel vooroordelen benadert. Ook collega’s. In de trainingen leerde ik me meer open te stellen om erachter te komen wat er nu écht speelt. Zonder argwaan.”

Nu is het klaar
Dat doorvragen geldt ook voor bijvoorbeeld de opdracht die je meekrijgt van de raad van bestuur. “Niet meteen denken: ‘daar gaan we es even lekker aan voldoen’. Ik kan vaak als een puppy overal heel enthousiast induiken. Nu wil ik dat enthousiasme niet kwijt, maar ik heb wel geleerd om eerst even na te denken: wat is nu de vraag achter de vraag en wat betekent dit verzoek voor de afdeling en de verschillende betrokkenen? En keuzes maken. ‘Pick your battles’. Maar ga ook niet te veel polderen. Zeg ook eens: nee, nu is het klaar. Je kan niet iedereen tevreden stellen. Daar krijg je echt handvatten voor, want dat is best lastig af en toe.”

Intervisie
Na het leertraject ging Marcel een tijdje met een subgroepje door met intervisie, onder leiding van een trainer van VUmc Academie. “Om heel procesmatig onze eigen praktijkcasussen te bespreken en elkaar te adviseren.” En nog steeds praat hij regelmatig met andere afdelingshoofden over hoe zij de zaken aanvliegen. “Die uitwisseling is zo belangrijk. Door de leergang kom je ook in contact met mensen in hetzelfde schuitje. Dat alleen al is erg waardevol.”

Lees het hele artikel "Leergang Clinical Leadership - Leren vanuit de context van het eigen ziekenhuis"

Gepubliceerd op: Thu Nov 25 15:31:00 CET 2021