Masteropleiding Epidemiologie opnieuw excellent

Gepubliceerd op: Fri Mar 24 11:46:00 CET 2023

De post-initiële masteropleiding Epidemiologie van de Faculteit der Geneeskunde VU heeft recent opnieuw het predicaat ‘excellent’ ontvangen van de Keuzegids Masters. Slechts 17 andere masteropleidingen in Nederland kregen hetzelfde oordeel. De opleiding is niet alleen interessant voor artsen die hun medisch onderzoek willen verbeteren, ook biomedici, gezondheidswetenschappers, psychologen en sociale wetenschappers melden zich aan.

De opleiding tot Epidemioloog is in 1987 gestart als post-doctorale opleiding. Jos Twisk, opleidingsdirecteur: “Er was toen sprake van een relatief hoge werkloosheid onder afgestudeerde artsen. In samenwerking met het toenmalige Arbeidsbureau is deze opleiding ontwikkeld.” Sinds 2010 is de opleiding geaccrediteerd door de NVAO. De opleiding duurt 2 jaar, maar alle modules worden ook los aangeboden. Twisk: “Voor artsen een mooie kans om vakken naast hun klinisch werk of onderzoek te volgen.”

Jos Twisk,
opleidingsdirecteur

Ambitie
Studenten waarderen vooral het team van docenten, allemaal experts op hun vakgebied. Ook op inhoud, begeleiding, toetsing, voorbereiding loopbaan en sfeer scoort de master Epidemiologie heel goed. Omdat ze op al die punten de hoogste scores ontvingen, heeft de opleiding het predicaat ‘excellent’ gekregen. Twisk: “In de komende jaren hebben we de ambitie om vooral niet achterover te leunen. De opleiding richt zich met name op de methodologie en toegepaste statistiek binnen de epidemiologie en dat is een veld dat zich razendsnel ontwikkelt. Het is dus belangrijk dat we deze ontwikkeling kritisch volgen en dat we de ontwikkelingen implementeren in ons onderwijs. Enerzijds door bestaande cursussen te ‘updaten’ en anderzijds door nieuwe (keuze)cursussen te ontwikkelen.’

Goede waarderingen Keuzegids

De Keuzegids beoordeelt jaarlijks ruim 1.200 masteropleidingen op inhoud, docenten, toetsing, voorbereiding, loopbaan en sfeer. Niet alleen de master Epidemiologie werd goed gewaardeerd, ook andere masteropleidingen van de faculteiten Geneeskunde van Amsterdam UMC zijn goed beoordeeld, soms zelfs bovengemiddeld.

De master Oncology en Geneeskunde op voorbereiding loopbaan wordt door studenten bovengemiddeld gewaardeerd. De recent gestarte VU-master Personlized Medicin is nog niet meegenomen in deze beoordeling. De Faculteit Geneeskunde UvA scoort goed met de opleiding Evidence Based Practice in Health Care.De sterke punten liggen op het gebied van inhoud, docenten en voorbereiden loopbaan. De master Geneeskunde scoort bovengemiddeld op voorbereiding loopbaan. Alleen toetsing scoort daar beneden gemiddeld. De verwachting is dat dit gaat verbeteren zodra een groter deel van de studenten zich in de master Epicurus bevindt.

Gepubliceerd op: Fri Mar 24 11:46:00 CET 2023