Meer begrip voor elkaars situatie door Horizontaal Toezicht Zorg

Gepubliceerd op: Fri Nov 15 16:30:00 CET 2019

Samenwerken met wederzijds begrip en vertrouwen – alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat Horizontaal Toezicht Zorg (HTZ) slaagt. De opleidingen van VUmc Academie zijn er dan ook – naast het overbrengen van de praktische en theoretische kennis – vooral op gericht om dit tot stand te brengen. Maandag 11 november op de allereerste terugkomdag van de vierdaagse opleiding HTZ, vroegen we drie deelnemers of dat gelukt is. Bovendien vroegen we Cornelis Jan Diepenveen, voorzitter Platform Horizontaal Toezicht Zorg naar de samenwerking met VUmc Academie.

Om wederzijds begrip en vertrouwen te kweken leiden we zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk op. Daarbij kozen we voor de werkvorm Team Based Learning en laten we de verschillende partijen gezamenlijk opdrachten uitvoeren, ervaringen uitwisselen en vooral veel discussiëren. Zo hopen wij beide werelden met elkaar te verbinden. Op de terugkomdag vroegen we drie deelnemers uit verschillende organisaties en met verschillende invalshoeken, hoe zij de opleiding hebben ervaren. Wat heeft het hen opgeleverd op het gebied van samenwerking en verbinding? En hoe heeft het hen geholpen bij de uitrol van HTZ in de eigen organisatie?

‘Er waren oefeningen die ik zo een op een kon toepassen op mijn eigen praktijk’

Janneke van Lierop, senior medewerker AO/IB en verantwoordelijk voor de implementatie van Horizontaal Toezicht bij GGZ Rivierduinen: ‘Circa een jaar geleden zetten wij onze eerste stappen op HT gebied en volgde ik de vierdaagse opleiding bij VUmc Academie. Inmiddels zitten we vol in het implementatietraject. En ik kan echt zeggen dat ik veel heb gehad aan de opleiding. Het is een langdurig en pittig traject en het is nog niet makkelijk om je organisatie mee te krijgen. Door de opleiding weet je waar je het over hebt en krijg je handvatten, waardoor je stevig in je schoenen staat. Bovendien waren er een aantal praktijkoefeningen die ik zo een op een kon toepassen op mijn eigen praktijk. Dit heeft me enorm veel tijd bespaard. Én veel complimenten opgeleverd!

Ook de werkvorm die gebruikt wordt in de opleiding, het Team Based Learning was leuk. Alleen al omdat je direct op een prettige manier mensen leert kennen en opgenomen wordt in een groep. Dat gaf een veilig gevoel wat ook helpt bij het leren tijdens de rest van de dagen. Dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen zitten, vind ik een meerwaarde. Ik heb hierdoor een paar flinke discussies met verzekeraars kunnen voeren over hoe zij tegen zaken aankijken en waarom. En nog steeds heb ik contact met mensen uit de opleiding. Dat maakt de toekomstige samenwerking ook makkelijker en je kunt elkaar af en toe eens mailen als je ergens niet uitkomt. Ik hoop vandaag tijdens de terugkomdag te horen hoe het mijn klasgenoten vergaat en ben nieuwsgierig naar de verhalen uit de praktijk van anderen. Je loopt in het proces toch tegen allerlei zaken aan waarvan ik benieuwd ben hoe anderen dit oppakken.’

‘Vooral interessant waren de discussies over gedrag’

Harco Schaap, Specialist Controle bij Zorg & Zekerheid: ‘Ik heb de opleiding als heel leerzaam ervaren. Je duikt heel gericht en stukje bij beetje de theorie in die je vervolgens met elkaar bespreekt. Wat ik vooral interessant vond waren de discussies die daardoor op gang kwamen. En dan met name over gedrag, hoe je het traject als verzekeraar en ziekenhuis met elkaar kunt aanvliegen en over wanneer goed, goed genoeg is. Hoe je bijvoorbeeld omgaat met geconstateerde fouten gedurende het proces. Het is heel fijn om elkaars verhalen te horen. Ik heb zelf ook ervaring aan de ziekenhuiskant, dus ik kan me redelijk inleven. Ik weet in grote lijnen hoe de systemen werken, de discussies die gaan plaatsvinden binnen de instelling, etc. Voor mij was het dus vooral bevestiging, maar ik hoop dat de cursus ook anderen helpt om elkaar te begrijpen.

Dat verzekeraars straks in gesprekken met instellingen begrip hebben voor hun uitdagingen, maar dat instellingen andersom ook beseffen dat de verzekeraar een bepaalde rol en blik op kwaliteit heeft. Dat ze niet tegenover elkaar staan, maar samen bepalen wanneer goed, goed genoeg is. Ik heb zelf binnenkort het eerste gesprek met een instelling en ben heel benieuwd hoe dat gaat, in het echt. Ik denk dat ik wel snel mijn weg in de materie vind door het allemaal al een keer te hebben ervaren in de opleiding. Maar ik vind het nog wel spannend of iedereen er straks echt klaar voor is en de dialoog met elkaar aangaat. Het vraagt namelijk echt om een omslag in gedrag. Je merkt uit de discussies die tijdens de opleiding plaatsvinden dat nog niet iedereen zo ver is. Leuk om vandaag iedereen weer te zien, de laatste ontwikkelingen te horen en om weer met elkaar in gesprek te gaan.’

‘De opleiding heeft me echt nieuwe inzichten gegeven’

Marieke Beute, medewerker AO/IB en deelnemer aan de projectgroep die verantwoordelijk is voor de invoering van Horizontaal Toezicht binnen Isala Klinieken in Zwolle: ‘Isala wil per 1 januari 2021 helemaal over zijn op HT. Om een beter beeld te krijgen en een goede vertaling te kunnen maken naar de eigen organisatie, heb ik samen met twee collega’s de opleiding gevolgd. De combinatie van zorgverzekeraars en zorgaanbieders is heel waardevol. Door met elkaar in een ruimte te zitten, krijg je meer begrip voor elkaars situatie. Het past ook heel erg bij HT. Wederzijds begrip en vertrouwen in elkaar, dat zijn belangrijke elementen om de twee werelden met elkaar te verbinden en HT te laten slagen. De opleiding heeft me echt nieuwe inzichten gegeven.

De theorie die je krijgt en de presentaties van andere instellingen en overige sprekers, zoals bijvoorbeeld accountants, helpen daarbij. Hun tips en ervaringen betreffende HT nam ik mee terug naar de projectgroep van Isala. Dit is erg prettig, want er zijn landelijke documenten gepubliceerd maar geen formats. Dat is ook logisch, want ieder ziekenhuis is anders en moet zijn eigen invulling eraan geven, maar tegelijkertijd is het zo zonde van de tijd om allemaal los van elkaar hetzelfde wiel uit te vinden. Laten we als zorgaanbieders de krachten bundelen, van elkaar leren en zo voorkomen dat we allemaal dezelfde fouten maken. Complimenten ook voor VUmc Academie. Alles was, tot aan de aankondiging van de terugkomdag, tot in de puntjes geregeld.’

Samenwerking met inhoudelijke experts landelijk platform
VUmc Academie verzorgt verschillende opleidingen op het gebied van HTZ voor medewerkers van ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars. De 4-daagse opleiding bestaat uit vier lesdagen, een aantal voorbereidende thuisopdrachten in de digitale leeromgeving en een informeel avondprogramma op lesdag drie met een (optionele) overnachting. Daarnaast bieden we op maat gemaakte, interactieve incompany scholingsdagen aan om medewerkers mee te nemen in het HTZ gedachtengoed en het belang van goede registratie, declaratie en procesbeheersing. Alle opleidingen komen tot stand in nauwe samenwerking met het landelijk Platform HTZ, een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze experts uit de praktijk zorgen voor de inhoudelijke invulling, VUmc Academie voor de didactische vormgeving.

Cornelis Jan Diepenveen, voorzitter Platform Horizontaal Toezicht Zorg, een samenwerking tussen NVZ, ZN, NFU en NZa, bestaande uit deskundigen uit de praktijk, over de samenwerking met VUmc Academie:
‘De overstap naar Horizontaal Toezicht (HT) in de zorg, betekent een totaal andere invulling aan het toezicht op de rechtmatigheid. En dat is niet niks. De vraag toen we het traject in gingen was dan ook: ‘hoe krijgen we de mensen die er straks mee aan de slag moeten, mee?’ Het antwoord: met ambassadeurs in het veld. Zij kunnen het gedachtegoed uitdragen, lading geven aan HT en de transitie binnen hun eigen organisatie bewerkstelligen. Maar dat betekent wel dat deze mensen goed moeten worden opgeleid. Ze moeten worden meegenomen in het gedachtegoed en weten hoe ze de producten moeten toepassen.
Nu weten wij als platform HTZ wel waar we inhoudelijk naar toe willen en ontwikkelden we hiervoor allerlei handvatten, maar hoe je die inhoud overbrengt, dat vraagt om onderwijskundige kwaliteiten. VUmc Academie heeft die kwaliteiten. Door de samenwerking met VUmc Academie was, en is, het mogelijk om HTZ breed in het land neer te zetten, kennis over te dragen en mensen in staat te stellen de transitie binnen hun organisatie te realiseren. En, ook VUmc Academie is er gebaat bij om betrokken te zijn in zo’n landelijk traject. Ze zitten dicht op het vuur en krijgen de inhoud uit eerste hand mee. De kennis en kunde die zij daarmee hebben opgedaan is onder andere heel waardevol voor de uitrol van HTZ binnen Amsterdam UMC. Het partnerschap met VUmc Academie is een win-win situatie dus, waarbij we de inhoud echt konden verbinden aan hoogstaand kwalitatief onderwijs.’

Incompanydagen Amsterdam UMC
Op 29 november en 9 december vinden er incompanydagen HTZ plaats in ons eigen ziekenhuis voor zowel zorgverleners als financieel medewerkers. Op het programma staan onder andere lezingen, discussies met ervaringsdeskundigen vanuit de zorgaanbiederskant en verzekeraars, en het maken van praktijkgerichte applicatieopdrachten in teams.

Kijk voor meer informatie over de 4-daagse opleiding Horizontaal Toezicht Zorg op de site van VUmc Academie

Gepubliceerd op: Fri Nov 15 16:30:00 CET 2019