Meer geneeskunde studenten maken kennis met de JGZ

Gepubliceerd op: 09-01-2020

‘Ik ben onder de indruk, hoe gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen alle kinderen in Nederland volgen’. Dat vertelt een buitenlandse geneeskunde student die een ochtend meeliep met een jeugdarts. In de keuzecursus Challenges in womens and child health care liepen in totaal 45 derdejaars studenten een dagdeel mee met een jeugdarts of –verpleegkundige.

‘Ik wil later jeugdarts worden’

Het doel van deze excursie is kennismaking met de praktijk van de jeugdgezondheidszorg. Een student: ‘Ik heb met erg veel plezier meegelopen met een jeugdarts in Haarlem. Ik heb een goed beeld gekregen van wat het beroep inhoudt en hoe divers het werk is. Ik heb veel vragen kunnen stellen aan de arts, waardoor ik veel nieuwe dingen te weten ben gekomen!’

Door mee te lopen in een JGZ-organisatie zien de studenten ook de teamsamenstelling en ervaren zij de werksfeer. Eén van de studenten: ‘ik wil later jeugdarts worden, dat weet ik nu al. Ik kreeg echter het advies van de jeugdarts met wie ik meeliep, om eerst ervaring op te doen in een ziekenhuis. Daar zou ik veel aan hebben als jeugdarts later. Dat vond ik best opvallend.’

Ervaringen uitwisselen

De studenten observeerden de werkwijze van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Daarnaast maakten ze soms mee welke richtlijnen, protocollen, screenings- of diagnostische instrumenten zij gebruiken. Na afloop was er een feedback college, waardoor studenten ervaringen onderling kunnen uitwisselen. Zo krijgen ze een gevarieerd beeld van de JGZ in heel Noord-Holland, van Amsterdam, Haarlem of Alkmaar tot in kleine dorpen. ‘Daar is maar één of een paar keer per week een spreekuur’.

Tosti’s

Soms verbazen ze zich over de gezondheidsthema’s die voorbij komen. ‘Er kwamen twee ouders met hun 3-jarige peuter die vertelden dat hij bijna alleen maar tosti’s at. Andere dingen zou hij niet lusten en dan ging hij krijsen. Dit ging niet alleen over gezonde voeding, maar ook over opvoeding. De verpleegkundige nam de tijd en gaf adviezen, maar plande ook vervolgafspraken op korte termijn.’

Lang reizen

De 45 studenten liepen mee in één van de zes organisaties die onderdeel zijn van de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid: JGZ Kennemerland, GGD Hollands Noorden, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Kennemerland, GGD Amsterdam, en Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. De locaties varieerden, van consultatiebureau of basisschool, mee op huisbezoek tot middelbare school.

Voor sommige studenten betekende dat lang reizen. Een enkele keer was improvisatie nodig, want bleek de locatie niet bereikbaar per OV.

‘Het was een leuke afsluiting van de minor, waardoor we een goed beeld van één onderdeel van de praktijk hebben gekregen’.

Gepubliceerd op: 09-01-2020