Meer schade aan lange zenuwbanen bij MS

Gepubliceerd op: 21-11-2019

Kim Meijer en haar collega’s hebben gevonden dat vooral de lange zenuwbanen  beschadigd zijn in de hersenen bij mensen met MS. Beschadiging van deze lange banen is geassocieerd met afwijkingen in hersenfunctie en cognitieve problemen. De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het gerenommeerde blad Brain.

Bij multiple sclerose (MS) kunnen de zenuwbanen in het centrale zenuwstelsel beschadigd worden. Hierdoor kunnen mensen met MS problemen ervaren met bijvoorbeeld lopen en zien, maar ook met cognitieve functies zoals bijvoorbeeld geheugen en aandacht. De zenuwbanen kunnen worden onderverdeeld in korte en lange zenuwbanen, die elk een andere rol hebben binnen het hersennetwerk. Lange zenuwbanen verbinden ver uit elkaar gelegen hersengebieden en zijn daardoor belangrijk voor het snel en efficiënt overbrengen van informatie. Andere zenuwbanen zijn juist kort, omdat ze hersengebieden die dicht bij elkaar liggen verbinden. Het was onduidelijk of deze type zenuwbanen in dezelfde mate aangedaan zijn bij mensen met MS en of schade aan korte zenuwbanen andere gevolgen heeft dan schade aan lange banen.

In deze studie onderzocht Kim Meijer welke soort zenuwbanen het meeste aangetast zijn bij mensen met MS en wat de gevolgen daarvan zijn. Bij 133 mensen met MS en 48 controles zijn de lange en korte zenuwbanen in beeld gebracht met een speciale MRI-techniek, namelijk tractografie op basis van diffusie MRI. Zenuwbanen kunnen hiermee driedimensionaal zichtbaar worden gemaakt. Meijer vond dat lange zenuwbanen erger beschadigd zijn dan korte zenuwbanen bij mensen met MS. Door deze schade is de efficiëntie waarmee informatie kan worden  doorgegeven verminderd. Tevens was de schade aan met name lange banen geassocieerd met een afwijkende hersenfunctie en verminderd cognitief functioneren.

Cognitieve problemen komen veel voor bij mensen met MS. Het is niet bekend waarom de ene persoon meer en de ander minder last heeft van cognitieve klachten. Door deze studie hebben we meer inzicht gekregen in waarom iemand cognitieve problemen ervaart. In een vervolgstudie gaan we het verschil tussen korte en lange zenuwbanen onder de microscoop bestuderen. Daarmee hopen we duidelijk te krijgen waarom lange zenuwbanen gevoeliger zijn voor schade. 

Deze studie is uitgevoerd met MRI data die verkregen zijn uit eerdere studies gesubsidieerd door Stichting MS Research.

Gepubliceerd op: 21-11-2019