Metingen Project Y bijna klaar, oproep laatste deelnemers!

Gepubliceerd op: 07-10-2020

Floor Loonstra en Renier de Ruiter Floor Loonstra en Renier de Ruiter

Door de coronapandemie hebben we in het voorjaar tijdelijk geen deelnemers kunnen ontvangen voor een meetdag, maar sinds juni weer wel. Na november 2020 stoppen we met het zoeken naar mensen met MS uit 1966 en het inplannen van mensen voor een meetdag. Daarom nu een laatste oproep voor deelnemers. Heeft u MS en bent u in 1966 in Nederland geboren, meld u zich dan a.u.b. via projecty@vumc.nl.

Ook als u niet wilt deelnemen aan de studie, registreren we graag enkele gegevens van u. Voor het slagen van deze studie is het belangrijk om alle Nederlanders met MS uit 1966 in kaart te brengen. Heeft u een overleden familielid die tot de studiegroep van Project Y behoort, mailt u ons dan ook alstublieft.

Nieuwe fase: analyse data

Na november 2020 richten de twee arts-onderzoekers van Project Y, Floor Loonstra en Renier de Ruiter, zich alleen nog maar op het analyseren van alle data die ze in de afgelopen 3 jaar verzameld hebben. Tot nu toe zijn er 386 Nederlanders met MS gevonden die in 1966 geboren zijn. Daarvan hebben 297 mensen een meetdag gehad. Daarnaast zijn er ook 125 controle deelnemers gezien. Floor en Reinier hopen snel resultaten te kunnen publiceren. Floor Loonstra richt zich daarbij op biomarkers, stoffen in het bloed of ontlasting. Zij onderzoekt bijvoorbeeld of mensen met MS een andere samenstelling van de darmbacteriën hebben. Reinier de Ruiter richt zich in zijn onderzoek op cognitie en MS. Hij onderzoekt alle MRI-scans en kijkt daarbij naar de verbindingen tussen hersengebieden.

Waarom verloopt MS bij iedereen anders

Project Y is een studie van het MS Centrum Amsterdam naar de vraag waarom MS bij iedereen anders verloopt. Dit onderzoek is uniek, omdat alleen mensen met MS die geboren zijn in 1966 in Nederland meedoen. Het geboortejaar 1966 is bewust gekozen. Bij een leeftijd van 50+ is de ziekte MS vrijwel altijd al aan het licht gekomen. Bovendien hebben deze mensen over het algemeen al meer dan 10 jaar MS, waardoor duidelijk is hoe het beloop van de ziekte is. Doordat de deelnemers allemaal in hetzelfde jaar geboren zijn, is het verschil in ziektebeloop te onderzoeken met zo min mogelijk verstorende factoren.

Het onderzoek Project Y is mogelijk gemaakt door deelnemers van de VriendenLoterij die geoormerkt meespelen voor Stichting MS Research, Mission Summit en door particuliere donaties aan het MS Centrum Amsterdam. Meer informatie via: www.vumc.nl/projecty

Gepubliceerd op: 07-10-2020