Milieuthermometer Zorg: weer zilver voor locatie VUmc

Gepubliceerd op: 22-10-2020

Amsterdam UMC, locatie VUmc, is een van de zeven ziekenhuizen in Amsterdam die in november 2013 het convenant 'Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan de zorg voor een beter milieu' heeft ondertekend. Daarmee gaf VUmc aan zich sterk te maken voor het verbeteren van de milieuprestaties. Dit jaar heeft VUmc wederom het zilveren niveau van het certificatieschema Milieuthermometer Zorg behaald, een bevestiging dat wij goed op weg zijn.

Onder andere vanwege onze inkoop van duurzame voedingsmiddelen en elektriciteit - dit jaar maar liefst 40% Nederlandse (en 60% Europese) windenergie, verdergaande afvalscheiding en het opnemen van duurzaamheid bij inkooptrajecten voldoen wij aan de gestelde criteria. De meest recente auditrapportage van dit drie jaar geldige certificaat is na te lezen.

Meer informatie op vumc.nl/duurzaamheid.

Gepubliceerd op: 22-10-2020