Minder hersenschade door medicijn natalizumab bij mensen met MS

Gepubliceerd op: 24-09-2019

Natalizumab is een effectief tweedelijns medicijn op de markt voor MS. Het middel verhindert dat ontstekingscellen vanuit het bloed het centraal zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg) bereiken. Oliver Wiebenga deed onderzoek naar de werking van het medicijn met geavanceerde MRI-technieken. Bij mensen met MS, die natalizumab gebruiken, verandert zowel het hersenweefsel binnen als buiten de littekens in de hersenen. Mogelijk zorgt dit op de lange termijn voor minder klachten. Deze veranderingen waren niet meetbaar bij de controle-groep. Wiebenga promoveert op 26 september aan Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Wiebenga heeft voor zijn onderzoek geavanceerde MRI-technieken gebruikt. Aan het onderzoek deden 55 mensen mee: 25 MS-patiënten die begonnen met natalizumab, 18 patiënten die doorgingen met conventionele medicatie en 12 gezonden vrijwilligers. Zijn onderzoek is bijzonder omdat mensen 18 maanden werden gevolgd en elke zes maanden een MRI-scan kregen. Hierdoor konden de effecten op structuur, metabolieten (stofwisselingsproducten) en functie goed in kaart worden gebracht.

Zijn onderzoek bevestigt dat natalizumab het ontstaan van nieuwe littekens in hersenweefsel voorkomt. Door het medicijn te gebruiken veranderde de concentraties van bepaalde metabolieten in de bestaande littekens. Dit is mogelijk een teken van herstel van het hersenweefsel. Ook verbeterde de subtiele schade in de witte stof buiten de littekens. Deze subtiele schade heeft een relatie met cognitieve klachten. Ook hadden de mensen die het middel gebruikten een stabiel functioneel hersennetwerk.

Wiebenga vond bij mensen met MS die geen natalizumab gebruikten veranderingen in de concentraties van glutamaat (een bepaald soort metaboliet) in hersengebieden waar later littekens ontstonden. Deze veranderingen in glutamaat concentraties ontstaan mogelijk door het binnentreden van ontstekingscellen in de hersenen. Het meten van verhoogde glutamaat concentraties op MRI-scans van de hersenen kan mogelijk in de toekomst het ontstaan van nieuwe littekens voorspellen.

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting MS Research.

Gepubliceerd op: 24-09-2019