MS Dashboard geeft inzicht in de MS-zorg per individu

Gepubliceerd op: 29-05-2020

Brigit de Jong Brigit de Jong

Hoeveel mensen met MS hebben ziektebeloop X? Wie wordt er behandeld met medicatie Y? Belangrijke vragen waar je snel en eenvoudig een antwoord op wilt. Door het project waardegedreven zorg en inspanningen van vele mensen gaat op vrijdag 29 mei het MS Dashboard live, een grafische weergave van belangrijke kenmerken van de patiëntengroepen van het MS Centrum Amsterdam. Daarmee wordt onder andere beter te bepalen welke zorg bij een individuele patiënt effect zal hebben.

Amsterdam UMC, locatie VUmc werkt sinds 2017 aan de implementatie van Waardegedreven zorg. Het MS-team is destijds als eerste gestart van de inmiddels 14 “waardeteams” ziekenhuisbreed. Om de mensen met MS de zorg te geven die voor hun belangrijk is en het meest effect heeft. Brigit de Jong en Eva Strijbis, beiden MS-neuroloog, zijn nauw betrokken bij dit project.

Eva Strijbis Eva Strijbis

Multidisciplinair spreekuur

Regelmatig wordt de tevredenheid van patiënten gemeten met vragenlijsten. Het MS Centrum Amsterdam krijgt dan vaak een score van ruim een 8. Maar wat zegt dat? Dat de sfeer goed was, de dokter aardig, de koffie lekker? Brigit de Jong: ‘We willen meer inzicht in de waarde van onze zorg. Wat hebben mensen met MS echt aan onze zorg? Zien we aspecten over het hoofd? Om dit soort vragen te beantwoorden, zijn we onder andere begonnen met het multidisciplinaire spreekuur. Patiënten vullen voorafgaand aan een consult een vragenlijst in. Bij het gesprek schuiven vervolgens de zorgverleners  aan die op basis van die vragenlijst (ook wel 'Patiënt Reported Outcome Measures' genoemd, ofwel PROMS) nodig zijn. Met name de neuroloog, MS-verpleegkundige en revalidatiearts schuiven aan, maar bij psychologische klachten kan een psycholoog onderdeel zijn van het consult. Op die manier krijgen patiënten sneller de best passende hulp die hen ondersteunt in het dagelijks leven.’

MS Dashboard

De antwoorden op de vragenlijst voor het multidisciplinaire spreekuur komen rechtstreeks in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Door mensen herhaaldelijk deze vragenlijsten voor te leggen, worden veranderingen over de tijd zichtbaar. Alle gegevens van de zorg aan de patiënt worden daarnaast, na toestemming van de patiënt, samengebracht in de MS Centrum Amsterdam Database. Daar is nu het MS Dashboard aan toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de data in makkelijk leesbare grafieken inzichtelijk zijn voor de zorgverleners. Eva Strijbis: ‘We hebben een beter overzicht van de verschillende soorten patiëntengroepen die we onder behandeling hebben. We kunnen ze indelen op MS-type (relapsing-remitting of progressief), op gebruik van bepaalde medicatie, of bekijken hoe vaak bepaalde bijwerkingen worden ervaren. Dit helpt ons om individuele patiënten beter te informeren en de zorg die wij leveren aan te passen aan hun behoeften. We kunnen daarnaast ook beter zien hoe het in de tijd met de individuele patiënt gaat. Er wordt nog gewerkt aan een doorontwikkeling, zodat de patiënt in de toekomst ook zelf zijn of haar ziektebeloop kan bekijken in MijnDossier.’

Gepubliceerd op: 29-05-2020