Neurologen in de Amsterdamse regio starten opleidingsnetwerk

Gepubliceerd op: Wed Nov 07 14:00:00 CET 2018

Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam

Dinsdag 6 november is de officiële lancering van RONA: Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam. De specialistopleiding voor neurologen is vernieuwd en sluit nu nog beter aan op veranderingen in deze zorgregio.

De neurologen in de regio Amsterdam lopen met deze gemoderniseerde regionale opleiding voor op andere specialismen die vergelijkbare vernieuwingen moeten gaan doorvoeren. De veranderingen sluiten nauw aan bij de nieuwe indeling van de neurologische zorg in de regio. Henk Berendse, opleider Amsterdam UMC, locatie VUmc: "We hebben nu een van de meest volledige specialistopleidingen van Nederland. In een zeer overzichtelijke regio bieden we op een negental plaatsen een concentratie van hoog complexe zorg en spreiding van chronische, acute en geplande zorg. Daarnaast is er voor de neurologen in opleiding volop gelegenheid voor individualisering en flexibilisering. De samenwerking in RONA maakt dat aios kunnen profiteren van de opleidingsmogelijkheden in de hele regio. Daar is meer te halen dan in individuele klinieken." 
 
In het netwerk participeren de drie neurologieopleidingen met een volledige erkenning (Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc, en OLVG) en drie klinieken met een erkenning voor een deel van de opleiding: Flevoziekenhuis, Spaarne Gasthuis en de Noordwest Ziekenhuisgroep. Ook het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en SEIN in Heemstede dragen bij aan de nieuwe opleiding. De omvang van de regio is klein, dus neurologen in opleiding hoeven niet ver te reizen tussen de verschillende locaties.

Dit regionale aanbod met een breed palet aan subspecialisaties en ruime mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek, leidt tot een krachtige opleiding met veel verdiepingsmogelijkheden. De opleiding in Amsterdam faciliteert de ontwikkeling van algemene competenties en profilering op vakoverstijgende thema's zoals medisch leiderschap, zorg voor kwetsbare ouderen en doelmatigheid. Dit alles past bij de ambities en individuele ontwikkeling van de neurologen in opleiding. Door grotere breedte en diepte in combinatie met het werken op verschillende locaties in de regio ontstaat een opleiding die past bij de grootstedelijke problematiek. Zo vormt zich de neuroloog van de toekomst die aansluiting heeft bij actuele maatschappelijke thema's.

Met de regionale samenwerking op het gebied van opleiden creëert RONA meer mogelijkheden flexibel te kunnen inspelen op toekomstige veranderingen in de gezondheidszorg. 

Gepubliceerd op: Wed Nov 07 14:00:00 CET 2018