Nieuw beleid poliklinische zorg

Gepubliceerd op: Mon May 04 12:03:00 CEST 2020

Met de komst van Covid-19 moest er nieuw beleid gemaakt worden, passend bij deze nieuwe situatie. Van zorg op afstand tot omscholing. Verpleegkundig directeur Annamarike Seller-Boersma vertelt wat daar zoal bij komt kijken.

Polimedewerkers omgeschoold
Ondanks dat de reguliere poliklinische zorg door Covid-19 grotendeels stil kwam te liggen, hebben de medewerkers niet bepaald stilgezeten. Zo wordt een deel van de consulten vanuit huis gedaan via telefoon of video, om patiënten toch verder te helpen. De poli werkt sinds de komst van Covid-19 vanuit een nieuw uitgangspunt: ‘Zorg op afstand, tenzij…’

‘Het wordt vooral spannend of het niet te druk gaat worden’


In totaal zijn honderdvijftig polimedewerkers in rap tempo omgeschoold en klaargestoomd om onder meer op de zogenoemde coronastraat ingezet te kunnen worden, op de spoedeisende hulp. Anderen verhuisden tijdelijk naar de Covid-afdelingen in de kliniek, verpleegkundigen met ervaring op de IC gingen daar aan het werk. “Niet alle honderdvijftig bleken nodig op deze corona-afdelingen. Op het moment dat zij in de startblokken stonden, nam ook de piek af.”

Nieuw beleid nodig
Er zal nog veel anders blijven de komende tijd, benadrukt de verpleegkundig directeur. Op 4 mei gaat de polikliniek weer meer reguliere zorg verlenen, en dat vraagt om nieuw beleid. “De focus ligt op de 1,5 meter afstand houden. Er worden afspraken gemaakt over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, loopstromen uitgetekend, meubilair wordt afgepakt, er wordt berekend hoeveel mensen er in de backoffice kunnen, en in de koffiekamers. Dit is wel echt nieuw terrein.”

Een deel van de consulten blijft voorlopig telefonisch of via video. Patiënten die een afspraak hebben, worden eerst gebeld en ingelicht over alle maatregelen. Ook worden ze gescreend op coronaklachten. Bij de ingang van de poli worden ze nogmaals gescreend op klachten. “Het wordt vooral spannend of het niet te druk gaat worden, bijvoorbeeld bij de ingang, maar ook bij prikpoli of de apotheek. We zoeken momenteel naar manieren om meer locaties of wachtplekken te creëren, om mensen beter te verspreiden.”

Blijven kijken naar verbeteringen
Ook de gesprekken met patiënten vragen meer voorbereiding. “De kans dat je dichterbij moet komen dan 1,5 meter, is groot. Bij welke patiënt doe je een mondmasker op? Dat hebben we moeten uitdenken tot nieuw beleid. En dat was ook wel pionieren. We moeten gaandeweg blijven kijken wat er anders moet en beter kan.”

De veiligheidsmaatregelen dragen niet echt bij aan warmte en gastvrijheid, ziet ook Seller-Boersma. “Maar we proberen onze zorg zo patiëntvriendelijk mogelijk te laten zijn, met alle middelen die we hebben.” Ook voor de medewerkers is het een spannende periode. Daarom is er veel aandacht voor nazorg en eventuele bijstelling van het beleid, benadrukt de verpleegkundig directeur.

Samen met het coördinatiepunt Scholing Covid-19 is er binnen korte tijd een Webinar georganiseerd die inmiddels door meer dan 700 collega’s is bekeken. In de Webinar ‘Covid-19 en veilig werken’ werden de nieuwe maatregelen gepresenteerd. “Zo krijgt iedereen de juist relevante informatie over de nieuwe werkwijze en maatregelen. Het is belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt en zo kunnen we elkaar ook aanspreken.”

Bekijk de webinar of lees alle verhalen achter corona op vumc.nl/educatie

Gepubliceerd op: Mon May 04 12:03:00 CEST 2020