Nieuwe combinatieopleiding hbo-v en Operatieassistent

Gepubliceerd op: Tue Jun 02 19:59:00 CEST 2020

CZO erkenning voor de combinatieopleiding hbo-v en Operatieassistent

Afgelopen maand ontving de Amstel Academie een CZO erkenning voor de opleiding waarmee hbo-verpleegkunde studenten in 2 jaar ook het diploma Operatieassistent (OA) kunnen halen.De Verpleegkunde studenten kiezen bij de HvA voor de minor Operatieassistent tijdens hun derde hbo-jaar. De OA-opleiders verzorgen de werk- en responsiecolleges.

Stageplaats

Na succesvol afronden van de minor zal een aantal studenten naar een stageplaats voor 20 weken solliciteren. Tijdens deze stage moeten de hbo-v studenten de leerdoelen van jaar 1 van de opleiding operatieassistent behalen. Tot nu toe boden AMC, OLVG, Groene Hart ziekenhuis en Spaarne Gasthuis zulke stageplekken en vanaf september zal ook Rode Kruis ziekenhuis Beverwijk stage bieden.

Opleiding combineren

Studenten die de 20 weken stage halen, mogen het laatste jaar van hun hbo-v opleiding combineren met de theorie van het tweede jaar Operatieassistent. Na hun hbo-v diplomering ronden de studenten dan het derde jaar van de OA-opleiding af.

Meer instroom jongere studenten

Waar de instroom in de reguliere OA-opleiding voor een groot deel bestaat uit zij-instromers die eerder een beroep in de zorg uitoefenden, levert de nieuwe combinatieopleiding vooral instroom van jongere studenten op. Na een voorzichtige start met een klein aantal studenten, is er nu grote belangstelling voor de komende OA-minor: 32 studenten. Als de ziekenhuizen voldoende stageplaatsen kunnen bieden, kan een aanzienlijk aantal studenten doorstromen in de hbo-v Operatieassistent variant.

Hbo-v en Anesthesiemedewerker

Eerder al kreeg de Amstel Academie een CZO erkenning voor de combinatie hbo-v en Anesthesiemedewerker opleiding. Het blijkt dat deze gediplomeerden breed inzetbaar zijn.

2021

De eerste gediplomeerde hbo-v OA studenten worden in 2021 verwacht.

Meer informatie over de opleiding

Gepubliceerd op: Tue Jun 02 19:59:00 CEST 2020