Nieuwe leerlijn communicatieve vaardigheden die aansluit op de praktijk

Gepubliceerd op: Thu Aug 20 14:44:00 CEST 2020

Een leerlijn communicatieve vaardigheden aanbieden die naadloos aansluit op de praktijk en waarbij het oefenen met de vaardigheden centraal staat. Met die doelstellingen in het achterhoofd richtten Dave van Schie en Hilde Hardeman zich allebei op het ontwikkelen van een nieuwe leerlijn communicatieve vaardigheden. Dave voor de medisch ondersteunende opleidingen (MOO) en Hilde voor de verpleegkundige vervolgopleidingen (VVO). En met succes. De pilots van beide leerlijnen werden tot nu toe erg positief ontvangen door de studenten. Hilde: “Het oefenen vonden mensen echt van toegevoegde waarde.” Dave vult aan: “De studenten gaven aan dat ze er echt iets aan hadden. Dat is natuurlijk waar we het voor doen.”

‘Deze nieuwe leerlijn communicatieve vaardigheden
stimuleert persoonlijke groei voor verpleegkundige
en medisch ondersteunende medewerkers’

De nieuwe leerlijnen zijn doorlopend tijdens de opleidingen en gaan in op zowel de persoonlijke als de professionele ontwikkeling. De reden? “Omdat we geloven dat inzicht in hoe je zelf overkomt van grote invloed is op je eigen ontwikkeling, zowel persoonlijk als professioneel,” vertelt Dave. Na het volgen van de leerlijnen voelen de studenten zich voorbereid op het bewaken van hun eigen grenzen. Ook begrijpen ze beter waarom iemand zich soms op een bepaalde manier gedraagt en hoe ze daarmee om kunnen gaan. “We gaan hierbij uit van een persoonlijke leerroute, dus de uitkomst is bij iedereen net iets anders,” zegt Hilde. “Wij vinden het vooral belangrijk dat de studenten persoonlijke en professionele groei laten zien.”

Samenwerking met de praktijk

Een van de uitgangspunten was de aansluiting op de praktijk. Bij de leerlijn voor de VVO is het curriculum daarom volledig samengesteld met professionals uit de praktijk. Ook de inhoud van de leerlijn voor de MOO wordt deels bepaald door professionals uit de praktijk, aangevuld met casuïstiek die studenten zelf meebrengen. “Alles wat ze op school leren, kunnen de studenten gelijk in de praktijk toepassen,” aldus Dave.

De pilot voor de MOO gaat binnenkort het tweede jaar in binnen de opleiding tot radiodiagnostisch laborant. Samen werken Dave en Hilde daarnaast aan de doorontwikkeling van de pilot voor de VVO. Die nieuwe pilot start in november 2020.

Roos van Leary

In de leerlijn communicatieve vaardigheden wordt de methodiek 'Roos van Leary' gebruikt. Deze methodiek ontwikkeld door Timothy Leary, geeft inzicht hoe interacties tussen mensen verlopen. Het kan duidelijkheid bieden waarom bepaalde samenwerkingen niet goed verlopen en het geeft handvatten in wat je met je eigen gedrag kan doen om het gedrag van de ander te beïnvloeden.

Op deze manier wordt het dan ook tijdens de trainingen van de leerlijn communicatieve vaardigheden gebruikt. Studenten oefenen bijvoorbeeld bepaalde situaties met elkaar of soms met acteur. De 'Roos van Leary' wordt gebruikt om te analyseren wat er precies gebeurt en bedenken wat er nodig is in die situaties. Dit zijn bijvoorbeeld situaties waarbij iemand aangesproken moet worden op zijn gedrag, waarbij je de relatie zo goed mogelijk wilt behouden.

Interview met:
Dave van Schie, vakdocent communicatie en
Hilde Hardeman, opleider Verpleegkundige vervolgopleidingen.

Gepubliceerd op: Thu Aug 20 14:44:00 CEST 2020