O²PZ nu echt van start

Gepubliceerd op: Thu Dec 20 12:19:00 CET 2018

VUmc Academie is op 1 oktober 2018 gestart met het landelijk programma O²PZ, Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg, maar op 18 december werd het symbolische startsein van het programma gegeven in een zogenaamde kick off met alle betrokkenen bij het programma.

Programma O²PZ

Van zorgverleners wordt verwacht dat zij palliatieve zorg kunnen verlenen. Hiervoor is goed onderwijs essentieel. Om dit te kunnen leveren is het meerjarige programma O²PZ, Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg, in het leven geroepen. Dit programma gaat ervoor zorgen dat naast landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders, er een landelijk zichtbaar, toekomstgericht, efficiënt en structureel ingebed onderwijsaanbod beschikbaar komt van hoge kwaliteit voor alle (toekomstige) professionele zorgverleners in de palliatieve zorg.

Invulling programma

Marijke Dericks is programma manager en lid van de stuurgroep O²PZ. Zij wordt geadviseerd door projectadviseurs Jojanneke Thiesen en Ingena Visser en bijgestaan door Beau Blokker. Peter Steltman is voorzitter van de kwaliteitswerkgroep, waarin een divers palet is vertegenwoordigd uit het veld.

De vier zogenaamde kernprojecten zijn op de volgende manier ingevuld, met de projectleiders:
•Kernproject A: Borging van onderwijs palliatieve zorg in MBOP, HBO en WO (+)
- Deelproject MBO: Gerard Castermans
- Deelproject HBO: Myrna Pelgrum en Ingrid van Zuilekom
- Deelproject WO: Hanneke Meeusen
•Kernproject B: ontwikkeling van een framework voor bij- en nascholing palliatieve zorg: Wim Jansen
•Kernproject C: inrichting en implementatie van het regiemodel O²PZ: Hanneke Meeusen
•Kernproject D: vergroten van de zichtbaarheid voor O²PZ: Maddy Bergsma

O²PZ-award

Om individuele betrokkenen te bedanken voor hun inspanningen en om te stimuleren een goede bijdrage te leveren aan dit programma, is de O²PZ-award in het leven geroepen. De eerste werd uitgereikt aan Wim Jansen, die vanaf het begin betrokken is geweest bij het programma en een grote bijdrage heeft geleverd aan het verbinden van meerdere initiatieven van onderwijs en opleiden palliatieve zorg.

Van start

Met het aanstellen van de projectleiders voor de verschillende kern- en deelprojecten die het programma behelst, kan daadwerkelijk begonnen worden met het programma O²PZ om te zorgen dat palliatieve zorg verankerd wordt in de curricula van het medisch onderwijs en bij medische opleidingen op alle niveaus.

Meer informatie programma O²PZ

Gepubliceerd op: Thu Dec 20 12:19:00 CET 2018