Onderzoek naar aantal mensen met MS in Nederland

Gepubliceerd op: Tue Dec 20 12:00:00 CET 2022

Het is onvoldoende bekend hoeveel mensen in Nederland MS hebben. Tot en paar jaar geleden werd gedacht dat het 1 op de 1.000 mensen was, maar nu wordt gesproken over 1,5 tot 2 per 1.000 mensen. MS Vereniging Nederland geeft een subsidie van ruim 60 K€ aan het MS Centrum Amsterdam om de prevalentie van MS te onderzoeken. Naast het aantal mensen met MS in Nederland wordt ook onderzocht welke andere ziekten vaker voorkomen bij mensen met MS (comorbiditeit), dan bij mensen zonder MS. Deze studie is een samenwerking met het NIVEL en ziekenhuis Rijnstate.

Prevalentie van MS Het is voor allerlei verschillende partijen belangrijk om te weten hoeveel mensen met MS er in Nederland zijn. Mensen met MS vinden het belangrijk om te weten hoe vaak hun ziekte in Nederland voorkomt en voor welke mogelijke andere ziektes zij een wat hoger risico hebben. Voor MS Vereniging Nederland is het belangrijk om te weten hoe groot hun achterban is. Voor neurologen is het relevant om te kunnen inschatten hoeveel neurologen er nodig zijn om goede MS-zorg te kunnen leveren en welke comorbiditeit zij in de gaten moeten houden. Voor huisartsen is het belangrijk om nog beter te leren bij welke klachten zij patiënten naar de neuroloog moeten verwijzen met de vraag of er sprake zou kunnen zijn van MS. Voor de overheid (ministerie van VWS, zorginstituut), zorgverzekeraars en ziekenhuizen is het belangrijk om een inschatting te kunnen maken hoeveel geld gereserveerd moet worden voor de behandeling en begeleiding van mensen met MS.

Studie
De studie die gefinancierd wordt door MS Vereniging Nederland wordt geleid door neuroloog Brigit de Jong van het MS Centrum Amsterdam. Dit is de eerste keer dat MS Vereniging Nederland een onderzoeksproject financiert. De Jong werkt voor dit onderzoek samen met het NIVEL en Jop Mostert, neuroloog bij het Rijnstate ziekenhuis. Voor de studie zullen gegevens gebruikt worden van het NIVEL, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en huisartsen. Resultaten van de studie worden in 2024 verwacht.

Gepubliceerd op: Tue Dec 20 12:00:00 CET 2022