Oog voor effect hormonen op acute hart-en vaatziekten van groot belang

Gepubliceerd op: 20-02-2019

Transvrouwen die hormonen gebruiken hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten. Stolsels in aderen (veneuze trombo-embolieën ) en herseninfarcten en –bloedingen (cerebrovasculair accidenten) komen bij hen vaker voor dan in controlegroepen met mannen of vrouwen. Dit is een van de conclusies van de studie die deze week is gepubliceerd in Circulation, een wetenschappelijk tijdschrift van de American Heart Association.

Transvrouwen hebben het  mannelijk geslacht toegewezen gekregen bij de geboorte, maar hebben een vrouwelijke genderidentiteit. Om hun geslacht en identiteit meer in evenwicht te brengen gebruiken zij hormonen (oestrogenen en/of anti-androgenen). De onderzoekers van het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie in het Amsterdam UMC vonden tevens dat deze transvrouwen een verhoogd risico op een hartinfarct hebben in vergelijking met een controlegroep vrouwen. Dit laatste geldt ook voor transmannen, die het vrouwelijk geslacht toegewezen hebben gekregen bij geboorte, maar een mannelijke genderidentiteit hebben. Ook zij gebruiken hormonen (testosteron) om geslacht en identiteit meer in evenwicht te brengen.

Beperking

De opzet van de studie liet het niet toe om oorzaak en gevolg te kunnen koppelen. Daarom kunnen de onderzoekers geen uitspraak doen over de oorzaak van de verhoogde cardiovasculaire risico’s. Hoewel het mogelijk is dat hormonale therapie een rol speelt, benadrukken zij dat leefstijl en zaken die stress veroorzaken waarschijnlijk ook een grote rol spelen. Over het algemeen ervaren transgender personen meer (psychosociale) stress dan andere personen. Daarnaast denken de onderzoekers, op basis van hun klinische ervaring, dat roken en overgewicht meer voorkomt in de transgender populatie in vergelijking met de overige populatie.

Waarschuwing

Hoewel verder onderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen in de verantwoordelijke factoren, denken de onderzoekers dat goede monitoring van risicofactoren en het geven van leefstijladviezen, voor en gedurende de hormoontherapie, het risico op cardiovasculaire aandoeningen in transgender personen kan verkleinen. Dit sluit aan bij het advies van de Endocrine Society om in transgender personen die hormonen gebruiken regelmatig de leefstijl, bloeddruk, lipidenspectrum en glucoselevels te controleren.

Gepubliceerd op: 20-02-2019