Op uw plaatsen...af! De Leer & Ontwikkelsprint

Gepubliceerd op: Thu Nov 07 13:35:00 CET 2019

Een praktisch en kort leer- en ontwikkeltraject, waarmee teams zich onder leiding van een tutor op de werkvloer gezamenlijk een werkproces eigen kunnen maken of verbeteren. Dat is de Leer & Ontwikkelsprint van VUmc Academie. Projectleider Willemien Visser vertelt: ‘We dagen medewerkers uit tot beter of ander werkgedrag. Een sprint begint daarom altijd met een challenge en kent drie processtappen: DO, REFLECT en SHARE.’

Uitdaging
Er doen maximaal zeven deelnemers en een tutor mee aan een Leer & Ontwikkelsprint. Medewerkers gaan samen op de werkplek een uitdaging aan die aansluit op de doelen en ambities van de organisatie. Er wordt gereflecteerd op de werkervaring en het eigen handelen. Deze reflecties, bevindingen, feedback en kennis worden gedeeld. Zo leert een team van en met elkaar. Het resultaat is beter werkgedrag en een sterker team. Willemien: ‘Dit draagt altijd bij aan betere patiëntzorg. En dat op de werkplek zelf en maar in een paar werkdagen tijd. Het heet niet voor niets een Leer & Ontwikkelsprint.’

Delen in MOOS 2.0
Het delen van ervaringen kan uiteraard op de werkplek, face to face, maar er is ook een ondersteunende mobiele applicatie: MOOS 2.0. Dit is een soort Whatsapp met een groepstijdlijn en een individuele tijdlijn waarin alle deelnemers en de tutor op elkaar kunnen reageren. Het grote voordeel daarvan is dat je dus op ook afstand ervaringen kunt delen. Vooral in multidisciplinair verband of wanneer de één ochtend-, de ander avond- en weer een ander nachtdienst heeft, is dit een uitkomst. ‘Dat je leert door te doen, te reflecteren en de opgedane ervaringen en kennis te delen, is een bekend principe’, zegt Willemien. ‘Maar deze combinatie onder begeleiding van een tutor, ook wanneer het team niet fysiek gelijktijdig op de werkplek aanwezig is, is nieuw. Dit gaat grote voordelen opleveren als het gaat om het faciliteren van leren en ontwikkelen van medewerkers op de werkplek. Denk bijvoorbeeld aan de verletkosten die worden uitgespaard.’

Veilig leerklimaat
‘Leren en ontwikkelen in teamverband op de werkplek is ook kwetsbaar durven zijn, laten zien dat je dingen nog niet of niet geheel beheerst of juist durven delen wat je wel weet’, zegt Willemien. Eén van de randvoorwaarden is dus een veilig leerklimaat. Daarnaast heeft de tutor een belangrijke rol als het gaat om het begeleiden en coachen van leerprocessen tijdens de sprint. En ondersteuning vanuit het management is erg belangrijk.

Introductie van de werkvorm
Kun je zomaar starten met deze werkvorm in de praktijk? Willemien: ‘Nee, aan de Leer & Ontwikkelsprint ligt het gedachtengoed DO-REFLECT-SHARE ten grondslag. Het is belangrijk dat de tutor en de deelnemers begrijpen welke leerprincipes bij deze werkvorm horen. VUmc Academie verzorgt tutortrainingen hoe je deze werkvorm in de praktijk kunt inzetten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de uitdagingen aansluiten bij de doelen en ambities van de afdeling. Tijdens de tutortraining leren we onder andere hoe een tutor het gedachtengoed bij de deelnemers op de werkplek kan introduceren door middel van een spel.’

Leren en ontwikkelen in teamverband
Willemien benadrukt dat De Leer & Ontwikkelsprint geen oplossing is voor elk leer- en ontwikkelvraagstuk op een afdeling. Voor het opdoen van nieuwe theoretische kennis en nieuwe vaardigheden zijn andere werkvormen effectiever. Het is wél een werkvorm die goed past om het leren en ontwikkelen van medewerkers in teamverband op de werkplek te organiseren en te faciliteren. Denk aan het verbeteren van (interdisciplinaire) werkprocessen, het bijhouden van bekwaamheden of het sterk onder de aandacht brengen van veiligheidsthema’s in het ziekenhuis.

Eerste gebruikers
In oktober gaan de eerste gebruikers met de Leer & Ontwikkelsprint aan de gang, ondersteund door MOOS 2.0. De deelnemers van de COSTA-training voor AIOS krijgen na twee dagen training een challenge waar ze in de praktijk mee aan de slag moeten gaan. Zo moeten ze in hun eigen werkpraktijk experimenteren met nieuw aangeleerde vaardigheden om effectiever te communiceren met bijvoorbeeld een patiënt.

Meer weten over de Leer & Ontwikkelsprint en alles wat VUmc Academie aanbiedt op het gebied van Werkplekleren? Lees dan het laatste VUmc Academie magazine Learning by doing. Kijk voor meer informatie over COSTA op de site van VUmc Academie.

Gepubliceerd op: Thu Nov 07 13:35:00 CET 2019