Opmaat naar betere zorg

Gepubliceerd op: Mon Apr 24 08:00:00 CEST 2023

Projectmanagement in de zorg, is dat nou zo anders dan een reguliere cursus projectmanagement? Volgens John van Rouwendaal, project- en projectportfoliomanager bij Amsterdam UMC, is er wel degelijk verschil. Deze bevlogen manager geeft inzage in de vele mogelijkheden die er zijn om projecten beheersbaar te krijgen in de hectische wereld.

John van Rouwendaal

“De vraag waarom projectmanagement bij Amsterdam UMC anders is dan bij reguliere projectmanagementcursussen is eigenlijk heel eenvoudig”, zegt John. “De mensen die de cursussen volgen komen uit de zorg en ze nemen casussen mee uit de zorg. Bovendien is een aantal technieken, die wij onderwijzen, specifiek voor de praktijk van de zorg geselecteerd.” John vult aan dat de opleiders ook allemaal uit de zorg komen en ervaringsdeskundigen zijn. “Doordat het Amsterdam UMC een non-profit organisatie is, zijn onze tarieven scherp.”

“ Via projecten samen werken aan betere zorg”

Vraag naar maatwerk
“Ons ‘vlaggenschip’ is de cursus Projectmanagement, daarvoor kan iedereen zich inschrijven’, zegt John, en hij licht toe: “Aangezien er gaandeweg steeds meer vraag kwam naar maatwerkcursussen – door afdelingen, of andere groepjes collega’s -, zijn we steeds meer cursussen op maat gaan aanbieden. We hebben nu vier van die maatwerkcursussen; Business cases, Omgaan met weerstand, Projectportfoliomanagement en Risicomanagement. Uitgebreide informatie is te vinden op de site, maar kortgezegd gaat Business cases over dat het goed is om even stil te staan bij de vraag hoe je alle kosten en alle baten van een project zorgvuldig tegen elkaar af kunt wegen. De zorg is immers een bijzondere ‘business’, want het gaat wel over mensen en zorggeld. Projectportfoliomanagement gaat over projecten goed doen, maar vooral ook over de goede projecten doen. Het maken van keuzes is in de zorg soms erg moeilijk, want wat weeg je tegen elkaar af? Bij Omgaan met weerstand leer je hoe je kunt omgaan met hoogopgeleide professionals, die niet zomaar (terecht of onterecht) meebewegen. Risicomanagement gaat over risico’s rondom projecten. “Met name risico’s voor cliënten en patiënten moet je bloedserieus nemen.”

Puzzel
Met welke vraag kloppen deelnemers bij jullie aan? John: “Ze komen naar een cursus of training, omdat er een specifieke puzzel is, als een onderdeel van een project of van een strategisch vraagstuk. Ze kunnen dan met een team van collega’s samen werken aan een specifiek onderwerp en leren daarbij tegelijkertijd dezelfde taal te spreken.”

Klanten van divers pluimage
Op de vraag waar de klanten vandaan komen antwoordt John dat dat heel divers is; van artsen, verpleegkundigen, stafadviseurs, tot technische en facilitaire diensten”. Ongeveer de helft van de cursisten komt vanuit Amsterdam UMC en de andere helft van daarbuiten. John: “Denk daarbij aan andere umc’s, jeugdzorg, ouderenzorg, huisartsenposten en organisaties als Sanquin.”

Waar komen deelnemers voor bij maatwerk? “Bijvoorbeeld voor projecten in het kader van procesoptimalisatie, projecten naar aanleiding van een fusie, of simpelweg wanneer mensen zich verder willen ontwikkelen en een volgende stap in hun carrière willen maken”, laat John weten.

Praktische handvatten en gratis templates
Wat kunnen deelnemers verwachten? John: “In eerste instantie theorie, want niets is zo praktisch als goede theorie. Daarnaast dagen we de deelnemers uit om met eigen casussen, uit de eigen praktijk te komen. Samengevat bieden we mensen praktische handvatten, stof tot nadenken en proberen we hen te inspireren om zich als projectmanager nog verder te ontwikkelen.

Een groot deel van die praktische handvatten, zoals een projectcanvas of MoSCoW-werkblad, hebben we in PowerPoint formats gegoten en die verstrekken we gratis. Iedereen die ze wil hebben kan deze opvragen

Kijk voor meer informatie over de cursussen en artikelen op:

Gepubliceerd op: Mon Apr 24 08:00:00 CEST 2023