Optimalisatieslag onderwijs palliatieve zorg krijgt vervolg

Gepubliceerd op: Tue Oct 01 10:06:00 CEST 2019

ZonMw verlengt haar subsidie met twee jaar aan het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ). Marijke Dericks-Issing programmamanager O2PZ: ‘Het afgelopen jaar is een goede basis gelegd om in de komende twee jaar het onderwijs over palliatieve zorg verder te optimaliseren. We zijn dan ook blij met de verlenging van de subsidie!’ De optimalisatieslag heeft als doel: de kwaliteit van leven en behandeling op het gebied van palliatieve zorg voor zorgvragers te vergroten en zorgprofessionals beter voor te bereiden op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing.

Als gevolg van de vergrijzing en verbeterde behandelingen leven patiënten met een ongeneeslijke ziekte steeds langer. Door eerder het gesprek aan te gaan over palliatieve zorg met ongeneeslijk zieken kan de zorg beter aangesloten worden op de mens achter de patiënt. Zowel de kwaliteit van leven als de kwaliteit van behandeling wordt daarmee verhoogd. Het gaat vaak om kleine aanpassing, zoals bijvoorbeeld een dosisreductie van een chemokuur, zodat een patiënt kan genieten van het huwelijk van haar dochter. De verbetering begint bij het optimaliseren van het onderwijs over palliatieve zorg. Dat is waar O²PZ zich hard voor maakt.

Binnen het programma O²PZ  werken we met ruim 50 mensen hard om de optimalisatieslag in het onderwijs over palliatieve zorg te maken binnen het mbo, hbo en wo. Naast dat het programma zich richt op het initiële onderwijs is er binnen het programma ruimschoots aandacht voor het optimaliseren van bij- en nascholingen en functiegerichte opleidingen. Marijke Dericks-Issing: ‘Er zijn nog te veel zorgprofessionals die denken dat palliatieve zorg gaat om de terminale fase, terwijl het veel meer is dan dat. Het gaat hierbij ook niet alleen om het medische aspect, maar juist om de zorgvrager in zijn geheel op zowel fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Daarom is het belangrijk om op tijd het gesprek met de zorgvrager aan te gaan over kwaliteit van leven en wat hij of zij belangrijk vindt. En nee, er hoeft geen volledig nieuw lespakket te komen, het bestaande hoeft slechts geoptimaliseerd te worden’.

Er is al veel werk gedaan op dit vlak, maar het is nog erg versnipperd. Neem bijvoorbeeld het programma PASEMECO en rapport basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen (Consortium zuidoost Brabant en Limburg). O2PZ heeft de ambitie om de bestaande programma’s bij elkaar te brengen om zo palliatieve zorg veel explicieter en duidelijker als leerlijn op te nemen in het zorgonderwijs. Marijke Dericks-Issing: ‘Iedereen voorziet welke maatschappelijke veranderingen op ons af komen. Het is NU tijd om studenten voor te bereiden met de juiste competenties’.

O2PZ startte op 1 oktober 2018 na honorering van de subsidie aanvraag bij ZonMw. De aanloop begon in 2016 met het uitvoeren van de Kennissynthese Onderwijs en Palliatieve Zorg door de VUmc Academie. Deze voortvloeide voort in een rapport welke in 2017 werd gepresenteerd. VUmc Academie is penvoerder.

Voor meer informatie over het project O2PZ:
www.o2pz.nl

Gepubliceerd op: Tue Oct 01 10:06:00 CEST 2019