Overzichtsartikel van de beschikbare informatie over COVID-19 en MS

Gepubliceerd op: 12-05-2021

Floor Loonstra, arts-onderzoeker bij het MS Centrum Amsterdam heeft, namens de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en samen met een aantal neurologen, een overzichtsartikel geschreven over de belangrijkste beschikbare informatie vanuit wetenschappelijke artikelen over Covid-19 en MS. Het is gepubliceerd in een speciale editie over ‘Neurologie en Covid-19’ van het Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie.

Belangrijkste conclusies

Door het bestuderen van de literatuur (grootste internationale COVID-19 cohorten) en door het bestuderen van de data die verzameld zijn door de MS-werkgroep is de belangrijkste conclusie dat er geen verschil lijkt in de ernst van Covid-19-beloop tussen mensen die wel of niet ziekte modulerende behandelingen voor hun MS gebruiken. Echter lijkt er wel een mogelijk toegenomen risico op een ernstig beloop bij anti-CD20-therapieën (zoals rituximab en ocrelizumab). Over sommige behandelingen waarbij het afweersysteem zeer sterk wordt onderdrukt (stamceltherapie, cladribine en alemtuzumab) is nog te weinig informatie om conclusies te trekken.

Risicofactoren

Risicofactoren die zijn geassocieerd met een ernstig COVID-19-beloop bij MS zijn, net als in de algemene COVID-19-populatie: hoge leeftijd, mannelijk geslacht en comorbiditeit (onder meer obesitas). MS-specifieke risicofactoren zijn hoge invaliditeit, progressieve MS en recente (<1 maand) intraveneuze toediening van methylprednisolon.

Vaccineren en vervolg

Voor vaccineren blijft het advies vanuit de MS-werkgroep dat mensen met MS zich veilig kunnen laten vaccineren tegen het SARS-CoV-2. Voor mensen met bepaalde ziekte modulerende behandelingen is het nog onduidelijk hoe effectief de vaccinaties zijn.

Momenteel lopen er meerdere onderzoeken naar de opgebouwde afweer van mensen met MS tegen SARS-CoV-2 na een infectie met dit virus en na vaccinaties. Daarnaast blijven de neurologen in Nederland gegevens verzamelen.

Lees ook: Resultaten Amsterdamse studie naar antistoffen tegen SARS-CoV-2 bij mensen met MS

Complete artikel

https://www.tnnonline.nl/journal-article/ms-en-covid-19-een-overzicht/

Gepubliceerd op: 12-05-2021