Patiënten participatie bij MS Centrum Amsterdam

Gepubliceerd op: 15-11-2021

Het MS Centrum Amsterdam wil patiënten en hun naasten meer betrekken bij patiëntenzorg en -onderzoek. Hiervoor is inmiddels een Patiënten Adviesraad (PAR) van het MS Centrum Amsterdam opgericht. Naast deze raad zal er ook een klankbordgroep opgericht worden voor mensen die advies geven over een bepaald onderwerp.

Waarom?

Als patiënt of als naaste weet u hoe het is om te leven met MS. Die informatie is belangrijk voor ons. We willen u betrekken bij het onderzoek dat wij doen en bij de zorg die we geven.

Patiëntenadviesraad

De patiëntenadviesraad (PAR) bestaat uit bestaat uit patiënten en naasten van het MS Centrum Amsterdam. Zij zullen regelmatig fysiek of online bij elkaar komen. De raad zal gevraagd worden om advies te geven over o.a. onderzoeksprojecten en innovaties in de zorg.

Klankbordgroep

In de klankbord groep zitten deelnemers die eenmalig of met enige regelmaat willen participeren. Dat kan zijn door advies te geven over een bepaald project, door mee te doen aan enquêtes of door het beoordelen van patiëntinformatie. De mensen in de klankbordgroep kunnen specifiek benaderd worden over onderwerpen waar zij in geïnteresseerd zijn.

Meer informatie of lid worden?

Wilt u informatie ontvangen over de PAR van het MS Centrum Amsterdam? Heeft u interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep? Stuur dan een e-mail naar bureaumscentrum@amsterdamumc.nl.

Gepubliceerd op: 15-11-2021