Pilot implementatietraject werkplekleren

Gepubliceerd op: Fri Jun 25 10:39:00 CEST 2021

Natasja Winters, senior verpleegkundige Hematologie locatie AMC, doet mee aan de pilot van het implementatietraject werkplekleren. We vroegen haar naar haar ervaring en wat het haar tot nu toe heeft opgeleverd. “Het is me in ieder geval steeds duidelijker wat ik er nu eigenlijk mee wil en kan.”

“Ik hield me al een tijd bezig met de vraag: hoe houd ik mensen aan het leren, zonder ze naar een cursus te sturen? Maar werkplekleren vond ik weinig concreet”, vertelt Natasja. De pilot van VUmc Academie bood uitkomst. Vanaf eind 2020 doen hieraan negen teamleiders en senioren van zeven afdelingen van locatie AMC en VUmc mee. Door zelf aan de slag te gaan met de methode ervaren zij het principe en krijgen ze handvatten mee om het werkplekleren op hun afdeling vorm te geven.

Staat of valt

Het traject bestaat uit zes korte bijeenkomsten – fysiek en online –, het maken van een plan van aanpak voor het introduceren en uitrollen van werkplekleren op de afdeling. Deelnemers worden persoonlijk begeleid bij het maken en uitwerken van dit plan en, in een later stadium, bij het faciliteren van medewerkers. Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor de theorie en verkennende en reflecterende opdrachten. Daarnaast doen de deelnemers een Leer & Ontwikkelsprint, een van de mogelijke werkvormen werkplekleren. “Zo konden we zelf ervaren hoe dit werkt en hebben we direct gemerkt hoe zo’n sprint staat of valt met de inzet van de deelnemers”, lacht Natasja.

“Zonder begeleiding was het langer vaag gebleven”


Nog niet makkelijk
Het maken van het plan van aanpak bleek nog niet makkelijk. Natasja: “Wat ik straks onder andere wil bereiken is dat medewerkers elkaar stimuleren, met elkaar in gesprek gaan, elkaar op dingen wijzen en zo leermomenten creëren. Ik vond het lastig om deze ideeën te vertalen naar een concrete aanpak. Een individuele sessie met Wessel (Schulte, VUmc Academie, red.) en Judith (Hetem, VUmc Academie, red.) waarbij we uitgebreid ingingen op doel, middelen en planning, heeft me heel erg geholpen.” Ook nu, tijdens het concretiseren van het plan, heeft Natasja regelmatig overleg over de voortgang. Met Wessel en Judith, maar ook met de  opleidingscoördinator (OC) die betrokken is bij de afdeling.  “Dat is heel fijn. Het zorgt er ook voor dat het niet naar de achtergrond verdwijnt.”

Leerzaam en inspirerend
Natasja noemt de pilot leerzaam en inspirerend. “Vooral de interactie met de andere deelnemers. Bijvoorbeeld tijdens de Leer & Ontwikkelsprint. Het mooie daarvan is, dat je met elkaar in gesprek gaat en feedback geeft, waar je vervolgens weer mee verder kunt.” De theorie, terug te lezen in Moodle, maakt het concreet. Ook vond ze de korte bijeenkomsten goed werken. “Hierdoor had je tijd om te verwerken en voor te bereiden voor de volgende bijeenkomst.”

Aan het denken gezet
De begeleiding vanuit VUmc Academie en door de OC beschouwt Natasja als zeer waardevol. “Zonder was het nog langer vaag gebleven. Daarbij is het heel prettig dat vooral mij heel veel vragen worden gesteld, waardoor ik aan het denken word gezet. Ik heb beter inzicht in hoe ik leermomenten in het dagelijkse werkproces kan creëren en hoe ik werkvormen kan inzetten die werkplekleren bevorderen. Ook voor mijzelf. Ik kijk anders naar het team, en ik heb gemerkt dat het team mij anders bekijkt. Eigenlijk is het mijn werkplekleren.

Leerteam
Natasja’s doel is voor de zomer het team mee te nemen in het werkplekleren en na de zomervakantie te starten met individuele leergesprekken. De leergesprekken dienen om prikkels te bepalen waardoor iemand gericht aan de slag kan gaan met het eigen leren. Daarnaast hoopt ze de Leer & Ontwikkelsprint in te zetten om ook in teamverband te kunnen leren. Ze wil een leerteam samenstellen van mensen die deze gesprekken kunnen voeren en Leer & Ontwikkelsprinten kunnen begeleiden. “Ik kan dat niet in mijn eentje. Bovendien, door meerdere mensen te betrekken wordt het werkplekleren uiteindelijk breder gedragen en hopelijk steeds meer een vanzelfsprekendheid.”

Investering
Een zorg, geeft Natasja toe, is wat het vraagt van ons om werkplekleren te organiseren. “Mensen gaan individuele leergesprekken voeren en Leer & Ontwikkelsprints begeleiden. Daar horen vaardigheden bij die ontwikkeld moeten worden. Bovendien zitten we midden in de alliantie en gaan we acht nieuwe medewerkers inwerken. Ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan passen en meten. Maar dat maakt me niet minder enthousiast!”

Elk moment een leermoment
Tegen teamleiders die een dergelijk traject te wachten staat zegt Natasja: “Gun jezelf de tijd om het onder de knie te krijgen. En als het kan, zorg voor een maatje om te sparren. Zo hou je de drive erin.”

Tot slot geeft ze mee dat werkplekleren ook vooral een bewustwordingsproces is: “Er wordt te vaak voorbij gegaan aan het feit dat je kunt leren in het moment, gewoon op de afdeling. Je hoeft er niet (altijd) voor naar een cursus of symposium. Van elk moment kun je een leermoment maken. We doen het al voor de studenten die we begeleiden, dus waarom niet voor onszelf? Dat moeten we erkennen en benoemen.” 

Pilot geeft inzicht in aanpak implementatietraject werkplekleren

Wat hebben afdelingen nodig om de omslag te kunnen maken van traditioneel leren en ontwikkelen van professionals, naar zoveel mogelijk leren door te doen op de werkplek zelf? Zodat uiteindelijk alle afdelingen het werkplekleren omarmen en praktiseren. Met onder andere die vraag in het achterhoofd startte eind 2020 twee pilottrajecten met in totaal negen afdelingen binnen Amsterdam UMC. Zo’n negen teamleiders en senioren doen mee en leren al doende hoe zij het werkplekleren op hun afdeling vorm kunnen geven.
Met deze pilots hoopt het team dat verantwoordelijk is voor de implementatie van werkplekleren binnen Amsterdam UMC, erachter te komen waar teamleiders, senioren en afdelingen tegenaan lopen. En hoe zij hierin gefaciliteerd en begeleid kunnen worden. Wessel Schulte van VUmc Academie: “Door dit traject krijgen wij een veel beter idee van wat de realiteit is waarin teamleiders en senioren zich bewegen en hoe het werkplekleren hier een onderdeel van kan zijn.”


Lees ook: ‘Werkplekleren moet het nieuwe normaal worden’ of 'Leren en ontwikkelen als integraal onderdeel van je dagelijkse praktijk'

Gepubliceerd op: Fri Jun 25 10:39:00 CEST 2021